FOTO  Na Širokom Brijegu Održani „DAN OTVORENIH VRATA“

Široki Brijeg, Općina Široki Brijeg

Grupi učenika koji su organizirano došli na „Dan otvorenih vrata“ prigodnim riječima se obratio Općinski načelnik Miro Kraljević koji je između ostalog istaknuo da i na ovaj način Općina Široki Brijeg pokazuje otvorenost i javnost svog rada.

Ovo je prvi put da su građani imali mogućnost neposrednim uvidom se upoznati sa radom Općinskih službi, procedurom za izdavanje dozvola i rješenja, kao i sa načinom i kvalitetom pružanja usluga pojedinih općinskih djelatnika. U sklopu „Dana otvorenih vrata" promoviran je „Vodič kroz izvršnu i zakonodavnu vlast općine Široki Brijeg" koji se u pisanoj formi može preuzeti na info-pultu na ulazu u Općinu i putem interneta na službenoj općinskoj stranici. U Vodiču se nalaze osnovni podaci o Općinskim vijećnicima, predsjedniku Općinskog vijeća, Općinskom načelniku i pomoćnicima načelnika, kao i prava, dužnosti i nadležnosti Općinskih vijećnika, Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu.

Drago Martinović