IZ TISKA IZIŠAO PETI BROJ BILTENA „ŠIROKI INFO“

Široki Brijeg

U Strategiji komuniciranja s javnošću općine Široki Brijeg koju je usvojilo Općinsko vijeće krajem rujna prošle godine planirano je da informativni bilten ŠIROKI INFO izlazi svakih tri mjeseca, pa će stoga od ovoga broja bilten izlaziti tromjesečno, a samim tim i objavljene informacije će dobiti na aktualnosti.

Bilten je tiskan je na 32 stranica u boji, sa pregledom najznačajnijih događanja u Općini, pregledom aktivnosti Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, kao i pregledom infrastrukturnih projekata i kulturno-športskih događanja u našem gradu. Bilten se može preuzeti općinskoj internet stranici (www.sirokibrijeg.ba), a tiskani primjerak se može preuzeti na info-pultu na ulazu u zgradu općine.

Drago Martinović