Gradac više nije u dva dijela

Široki Brijeg
Širina puta je šest metara, a sveukupni troškovi ovih radova, koje je inače donirala općina Široki Brijeg, iznose oko 30 tisuća maraka.

Stoga smo ovo selo posjetili u društvu općinskog načelnika Mira Kraljevića i predsjednika Općinskog vijeća Nedjeljka Bokšića. Novim putem svakodnevno više puta prolazi i autobus, te ovdašnjih dvanaest osnovnoškolaca vozi u školu i natrag, zbog čega su i djeca oduševljena, a još više njihovi roditelji.

Zanimljivo je istaknuti kako je nekoć na ovoj lokaciji postojao makadamski put koji je, nažalost, bio u zapuštenom stanju, pa je posljednje vozilo, prema kazivanju samih mještana, tuda prošlo davne 1957. godine.

No, eto, nakon više od pola stoljeća vozila ponovno ovuda prolaze na svekoliko oduševljenje stanovništva. Riječ je o dionici puta koja prolazi kroz netaknuti dio prirode, jer se s obje strane u širokom luku nalazi državno zemljište, pa nije uopće teško zaključiti kako s vremenom, naravno ako bude pameti i novca, uz ovu trasu puta mogu niknuti i građevinski objekti, prije svega tvornice budući da je riječ o idealnom prostoru za građevinsku zonu.

Dakako, lokalno stanovništvo dobilo bi mogućnost za zapošljavanje

slobodna dalmacija