FOTO  Održana predavanja o sigurnosti djece na internetu

Ova predavanja je organizirala udruga UPIT uz pomoć Vlade Republike Hrvatske. Na predavanjima je detaljno prikazan način zaštite i pomoći djeci koji koriste internet.  Predavanja su bila besplatna za sve i  posjetitelji su dobili besplatnu brošuru sa uputama o zaštiti djece na internetu. Predavanja su održali gosp. Slaven Crnjac i gosp. Josip Kraljević predavači na NetAkademiji u Zagrebu.

Na predavanjima je predstavljen i portal za dodatnu edukaciju roditelja i djece - www.sigurnostdjece.info na kojemu će se ubuduće nalaziti informacije o edukaciji, česta pitanja roditelja i linkovi na programe za zaštitu.

Unatoč jako zanimljivoj temi koja je danas jako popularna u svim medijima, i obavještavanju roditelja o predavanjima preko više glasila (radio, internet, novine, plakati...) zabilježena je jako mala posjećenost.

Slaba posjeta može značiti samo dvije stvari. Ili su roditelji dovoljno educirani ili ih nije brige šta im djeca rade na internetu. Poznavajući strukturu i educiranost našeg društva nažalost možemo zaključiti kako roditelje ne zanima kako zaštititi vlastitu djecu.

Kao posljedicu toga imati ćemo djecu kojima će roditelji zabraniti internet zbog vlastitih rupa u obrazovanju ili će ih pustiti da koriste internet kako ih volja. Nijedan od ova dva pristupa nije dobar. Ali što više reći osim da su imali priliku naučiti kako pomoći svojoj djeci i nisu je iskoristili.

upit.siroki.net | www.sigurnostdjece.info