FOTO  Federalna ministrica znanosti i obrazovanja posjetila Široki Brijeg

Federalna ministrica znanosti i obrazovanja posjetila Široki Brijeg

Ministricu Alić primio je Općinski načelnik Miro Kraljević. "Dva
su razloga našeg posjeta Širokom Brijegu i to da vidimo na koji način
su utrošena sredstva koja je izdvojila Vlada Federacije BiH odnosno
resorno ministarstvo i da u razgovoru sa čelnicima Županije
Zapadnohercegovačke vidimo koliki je interes županije da se započeti
objekt, škola na Lisama, završi", istaknula je ministrica Alić i
izrazila nadu da gradnja škole neće stati i da je stav ministarstva da
kada bude sredstava da će se u prvom redu pomoći završetku već
započetih objekata.

Općinski načelnik Miro Kraljević je uz riječi dobrodošlice zahvalio
ministrici Alić na svemu što je učinila da se nakon dugo godina
čekanja krene sa gradnjom škole na Lisama i da će se gradnjom ove
škole rasteretiti škola u Klancu i stvoriti preduvjeti za pohađanje
nastave u jednoj smjeni. "Imamo naznaka da će od talijanskih donatora
preko fra Joze Zovke biti osiguran namještaj za našu školu", rekao je
na kraju razgovora načelnik Kraljević. Načelnik Kraljević i ministrica
Alić sa suradnicima su posjetili gradilište škole na Lisama. Za
gradnju Osnovne škole na Lisama Federalno ministarstvo obrazovanja i
znanosti osiguralo je u 2008. godini sredstva u iznosu 1.300.000 KM, a
koja su postala operativna polovicom prošle godine, kada je i počela
gradnja škole.

Drago Martinović