Selo Slavogostići u općini Ravno nakon sedam godina dobilo struju

Livno

Načelnik općine Ravno Andrija Šimunović zvanično je pustio u rad novoizgrađenu primarnu elektromrežu, ističući da je ova općtina, iako najnerazvijenija u cijeloj BiH, u prošloj godini za prvu fazu projekta elektrifikacije, koji je koštao 186.000 KM, iz budžeta izdvojila oko 90.000 KM.

Šimunović je rekao da će Ravno za istu namjenu u ovoj godini osiguratii  još 60.000 KM, naglasivši da je elektrifikacija sela u ovoj opštini preduvjet za normalan život u njima.

Potpredsjednik Skupštine općine Ravno Pero Sredanović rekao je da je dužina trase elektro-mreže devet kilometara glavnih vodova sa trafostanicama, dodavši da su u finacniranju zajednički učestvovali Ministarstvo za izbjegla i rasljena lice FBiH, općtina Ravno, Elektrodistribucija HZ HB Mostar, a projekat je izradila Elektrodistribucija Trebinje.

Sredanović je napomenuo da se privode kraju i sve aktivnosti u vezi sa druge dvije faze elektrifikacije sela u Mjesnoj zajednici Ivanica, dodavši da je završena tenderska procedura,  i  da je već izabran izvođač radova za elktrifikaciju trase od sela  Bobana do sela Slivnici, u dužini od sedam kilometara.

On je naveo da će treća, završna faza od pet kilometara, ići prema selu Šćenici, ističući da će na taj način u potpunosti biti zatvoren prsten dalekovoda, pa će sva sela na području općine Ravno u naredne tri godine biti opskrbljena električnom energijom.

hercegovina.info