Raspored radarskih kontrola za danas 17.06. u ZHŽ

Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 9:00 - 10:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Bobanova Draga,
• 11:00 - 14:00 na regionalnoj cesti Grude-Privalj, u mjestu Višnjica,
• 14:00 - 16:00 h na M6, u mjestu Ružići, lokalitet Marića Strana,
• 18:30 - 20:00 h na M6, u mjestu Sovići, pored Doma.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 9:00 - 10:00 h M6, u mjestu Studenci, pored Osnovne škole,
• 11:00 - 12:00 h R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored autosalona Kramar.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 - 13:30 h na M6.1, u mjestu Broćanac,
• 17:00 - 18:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 8:30 - 9:30 na M6.1, na obilaznici,
• 19:30 - 20:30 na M6.1, u mjestu Privalj,
• 23:30 - 00:30 h na M6.1, u mjestu Trn.

MUP ZHŽ