Raspored radarskih kontrola u ŽZH od 25 do 27 travnja

• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 8:30 - 11:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Šimići,
• 15:00 - 17:30 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 09:00 - 10:00 h na R423, u mjestu Teskera,
• 16:00 - 17:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 - 13:30 h na R420, u mjestu Vinjani, pored Doma.
• 15:30 - 17:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 07:15 - 08:00 h na R425, u mjestu Mokro,
• 14:20 - 15:00 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 00:30 - 01:15 na M6.1, u mjestu Trn.

U četvrtak 26. travnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 - 12:00 h na R420, u mjestu Gornji Zorići,
• 16:00 - 17:00 h na R420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 10:00 - 11:00 h na M6, u mjestu Studenci, pored Osnovne škole,
• 17:00 - 18:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 - 13:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 15:00 - 16:30 h na M15, u mjestu Bage.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 07:15 - 08:00 h na R420, u mjestu Privalj,
• 20:00 - 20:45 h na M6.1, na Obilaznici,
• 01:00 - 01:45 na M6.1, u mjestu Trn.

U petak 27. travnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 8:30 - 11:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Šimići,
• 15:00 - 17:30 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 - 09:00 h na M6, u mjestu Radišići, pored Osnovne škole,
• 17:00 - 18:00 h na R423, na raskrižju za Vitaljinu, Bijaču i Hardomilje.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 - 13:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 15:00 - 16:30 h na M15, u mjestu Bage.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 07:00 - 07:45 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 20:00 - 20:45 h na M6.1, na Obilaznici,
• 00:30 - 01:15 na M6.1, u mjestu Trn.