Raspored radarskih kontrola u ZHŽ od 28. do 30.06

• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 8:30 - 11:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Pejići,
• 11:30 - 14:00 na regionalnoj cesti Grude-Privalj, u mjestu Krištelica,
• 15:00 - 18:00 h na M6, u mjestu Ružići, pored restorana Kiwi,
• 19:00 - 21:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Bobanova Draga.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 9:00 - 10:00 h M6, u mjestu Ligat,
• 19:00 - 20:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 - 13:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 17:00 - 18:30 h na regionalnoj cesti Posušje-Grude, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 8:30 - 9:30 h na M6.1, u mjestu Privalj,
• 18:00- 19:00 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 1:30 - 2:30 h na M6.1, u mjestu Trn.

U srijedu 29. lipnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 9:00 - 10:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Bobanova Draga,
• 11:00 - 14:00 na regionalnoj cesti Grude-Privalj, u mjestu Višnjica,
• 14:00 - 16:00 h na M6, u mjestu Ružići, lokalitet Marića Strana,
• 18:30 - 20:00 h na M6, u mjestu Sovići, pored Doma.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 8:00 - 9:00 h M6, u mjestu Klobuk, pored diskonta,
• 17:00 - 18:00 h na R424, na raskrižju za Vitaljinu, Bijaču i Hardomilje.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 - 13:30 h na regionalnoj cesti Posušje-Vir, u mjestu Vinjani,
• 19:00 - 20:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 8:15 - 9:15 h na M6.1, u mjestu Dobrič,
• 16:15 - 17:15 h na M6.1, u mjestu Privalj,
• 2:30 - 3:30 h na M6.1, u mjestu Trn.

U četvrtak 30. lipnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 8:30 - 11:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Pejići,
• 11:30 - 14:00 na regionalnoj cesti Grude-Privalj, u mjestu Krištelica,
• 15:00 - 18:00 h na M6, u mjestu Ružići, pored restorana Kiwi,
• 19:00 - 21:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Bobanova Draga.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 9:00 - 10:00 h M6, u mjestu Studenci, pored Osnovne škole,
• 11:00 - 12:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored autosalona Kramar,
• 16:00 - 17:00 h na lokalnoj cesti u mjestu Vašarovići.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:30 - 14:00 h na regionalnoj cesti Posušje-Grude, u mjestu Batin,
• 16:30 - 18:00 h na M6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 8:30 - 9:30 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 14:15- 15:15 h na M6.1, u mjestu Privalj,
• 00:30 - 1:30 h na M6.1, u mjestu Trn.

MUP ZHŽ