Raspored radarskih kontrola u ZHŽ od 02. do 06. veljače

• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 8:30 - 11:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Šimići,
• 15:00 - 17:30 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 - 08:00 h na R424, u mjestu Crveni Grm, pored Osnovne škole,
• 17:00 - 18:00 h na R423, u mjestu Teskera.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:30 - 13:00 h na R420, u mjestu Batin,
• 16:30 - 18:00 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici (južna obilaznica).

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 07:15 - 08:00 h na R420, u mjestu Privalj,
• 20:00 - 20:45 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 01:00 - 01:45 na M6.1, u mjestu Trn.

U petak 3. veljače na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• Neće se vršiti radarska kontrola prometa ručnim radarom, zbog slanja radara na redovito baždarenje.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 10:00 - 11:00 h na M6, u mjestu Studenci, pored Osnovne škole,
• 18:00 - 19:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored benzinske crpke Žulj.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 - 13:30 h na M6.1, u mjestu Broćanac,
• 14:30 - 16:00 h na M6.1, u mjestu Čitluk.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 07:20 - 08:00 h na M6.1, u mjestu Potkraj,
• 20:00 - 20:45 h na M6.1, na Obilaznici,
• 00:30 - 01:15 na M6.1, u mjestu Trn.

U subotu 4. veljače na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• Neće se vršiti radarska kontrola prometa ručnim radarom, zbog slanja radara na redovito baždarenje.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 - 09:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac,
• 17:00 - 18:00 h na R423, na raskrižju za Vitaljinu, Bijaču i Hardomilje.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 - 13:30 h na M6.1, u mjestu Rastovača,
• 17:30 - 19:00 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:15 - 09:00 h na M6.1, u mjestu Provo,
• 00:15 - 01:00 h na Trnskoj cesti.

U nedjelju 5. veljače na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• Neće se vršiti radarska kontrola prometa ručnim radarom, zbog slanja radara na redovito baždarenje.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 - 08:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole,
• 17:00 - 18:00 h na M6, u mjestu Ligat.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 - 13:30 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici (južna obilaznica),
• 17:30 - 19:00 h na M6.1, u mjestu Čitluk.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:15 - 09:00 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 00:30 - 01:15 na M6.1, na Obilaznici.

U ponedjeljak 6. veljače na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• Neće se vršiti radarska kontrola prometa ručnim radarom, zbog slanja radara na redovito baždarenje.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 - 09:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac,
• 17:00 - 18:00 h na R423, na raskrižju za Vitaljinu, Bijaču i Hardomilje.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:30 - 13:00 h na M15, u mjestu Bage,
• 16:00 - 17:30 h na M6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 07:00 - 07:45 h na lokalnoj cesti, u mjestu Biograci,
• 14:20 - 15:00 h na M6.1, u mjestu Privalj,
• 00:30 - 01:15 na Trnskoj cesti.