Raspored radarskih kontrola MUP-a ŽZH od 15. siječnja do 22. siječnja 2016.

Raspored radarskih kontrola MUP-a ŽZH od 15. siječnja do 22. siječnja 2016.
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,
14:00 - 16:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
07:00 - 08:00 h na R423, u mjestu Crveni Grm, pored Osnovne škole,
18:00 - 19:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
11:00 - 14:30 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,
14:30 - 16:00 h na M6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
00:10 - 00:50 na M6.1, na obilaznici.

Dana 16. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
08:00 - 10:00 h na M6, u mjestu Gorica,
16:00 - 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
07:00 - 08:00 h na M6, u mjestu Studenci, pored Osnovne škole,
16:00 - 17:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
10:00 - 12:30 h na R420, u mjestu Batin,
15:30 - 17:00 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
08:30 - 09:00 h na M6.1, u mjestu Trn,
23:50 - 00:40 h na M6.1, na obilaznici.

Dana 17. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
12:00 - 13:45 h na M6, u mjestu Pocrte,
16:00 - 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
11:00 - 12:00 h na M6 - u Vitinskoj ulici,
18:00 - 19:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
09:00 - 10:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
15:30 - 17:00 h na R420 u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
08:30 - 09:10 h na M6.1, u mjestu Provo,
00:10 - 00:50 h na M6.1, u mjestu Kočerin.

Dana 18. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
08:00 - 10:00 h na R421, u mjestu Tihaljina,
16:00 - 17:30 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
11:00 - 12:00 h na M6 - u Vitinskoj ulici,
18:00 - 19:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
11:00 - 13:30 h na M6.1, u mjestu Rastovača,
16:30 - 18:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
08:10 - 08:50 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
23:50 - 00:40 h na M6.1, u mjestu Trn.

Dana 19. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,
18:00 - 20:00 h na R420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
08:00 - 09:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole,
16:00 - 17:00 h na M6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
09:00 - 10:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
15:30 - 17:00 h na M6.1, u mjestu Broćanac.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
09:30 - 10:15 h na M6.1, u mjestu Dobrič,
22:30 - 23:30 na M6.1, u mjestu Trn.

Dana 20. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,
14:00 - 16:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
16:00 - 17:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
11:00 - 14:30 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,
14:30 - 16:00 h na M6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
09:30 - 10:00 h na M6.1, u mjestu Trn,
23:50 - 00:40 h na M6.1, na obilaznici.

Dana 21. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
08:00 - 10:00 h na M6, u mjestu Gorica,
16:00 - 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
08:00 - 09:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole,
16:00 - 17:00 h na M6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
10:00 - 12:30 h na R420, u mjestu Batin,
15:30 - 17:00 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
08:30 - 09:00 na M6.1, na obilaznici,
17:10 - 17:50 h na R425, u mjestu Mokro,
23:50 - 00:40 h na M6.1, u mjestu Trn.

Dana 22. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
08:00 - 10:00 h na R421, u mjestu Tihaljina,
16:00 - 17:30 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
08:00 - 09:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole,
16:00 - 17:00 h na M6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
09:00 - 10:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
15:30 - 17:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
09:30 - 10:15 h na M6.1, u mjestu Dobrič,
23:30 - 00:30 na M6.1, u mjestu Trn.