Provedena akcija uklanjanja nelegalno postavljenih reklamnih panoa

rema Zakonu o javnim cestama ŽZH, odobrenje za postavljanje znakova informacija izdaje Uprava za ceste ŽZH uz ugovor kojim regulira plaćanje godišnje naknade za izlaganje reklame  na istim površinama, a čime su obuhvaćene sve regionalne ceste ŽZH.

„Realizacija plana je u konačnici, nadamo se da će ova slika biti refleksija i na druga nadležna tijela po istoj problematici kako bi imali kompaktnu cjelinu na prostoru ŽZH, a i šire“, kaže županijski cestovni inspektor Jerko Boban.

Kazao je kako je najviše reklamnih panoa bilo na regionalnim cestama R420 Posušje - Grude i R424 Čitluk - Ljubuški, te da postoje još takvi objekti unutar gradova, a na čijem bi uklanjanju trebala raditi općinska inspekcija. Jedan dio reklama je uklonjen, a velik dio je i legaliziran, pri čemu su vlasnici podnijeli zahtjeve za postavljanje istih.

Kako kaže Ivana Bunoza, pomoćnica ravnatelja Uprave za inspekcijske poslove, cilj je kontinuirano pratiti stanje cestovnog, zaštitnog pojasa, stanje kolnika istih, te sigurniju cestu u smislu kako tehničkih elemenata ceste, tako i vidnog polja vozača, a posebno na konfliktnim mjestima (križanja, unutarnji dijelovi zavoja, zabranjene zone).

Večernji list