PROCVAT KRIVOLOVA U KONJICU Godinama se čeka na potez županijskog ministra koji i dalje šuti

Dženadin Podrum i Adnan Duvnjak
N1

Lovište u Konjicu je najveće lovište u Federaciji BiH i prostire se na površini od 69 tisuća hektara sa raznovrsnom divljači. Nažalost, na ovom lovištu krivolov se motivira, a divljač je nezaštićena.

Zašto je to tako i kako zaštititi lovište govorili su u programu N1 TV, Dženadin Podrum i Adnan Duvnjak iz Jedinstvene lovačke organizacije (JLO) Konjic.

"Već 10 i više godina nemamo lovišta i nije nam dodijeljeno u zakup. Ne možemo loviti onako kako zakon propisuje i Ministarstvo za gospodarstvo, vodoprivredu i šumarstvo Hercegovačko - neretvanske županije (HNŽ) iz nekih svojih razloga neće da radi onako kako je zakon predvidio. A, to je prije svega, da raspiše javni poziv i dodjeli lovište u zakup.

Evo, vodimo godinama pravnu i svaku drugu bitku da dobijemo. Mi smo u jednom momentu, prije deset godina u Konjicu imali četiri lovačka društva i tada je bio izgovor da napravimo jednu jedinstvenu lovačku organizaciju. Mi smo to uradili, jedan veliki trud i ja ovom prilikom želim čestitati svim lovcima u Konjicu, a imamo ih preko 700 u našem članstvu, pogasili su lovačka društva, napravili jednu jedinstvenu lovačku organizaciju i mislili smo tada da je to završeno. Međutim, uvijek nam se novi izgovori postavljaju.

Zakon je jasno propisao, ministarstvo je dužno po zakonu da raspiše javni poziv i da dodjeli lovište najboljem ponuđaču. Nitko nije rekao da to mora biti JLO Konjic, bilo tko. Nama je najveći problem što je divljač nezaštićena", kazao je Podrum.

Šta to konkretno znači, kazao je Adnan Duvnjak, magistar šumarstva.

"To je katastrofa za ekosistem. Znači, lovstvo je samo po sebi jedna znanstvena disciplina koja se bavi prije svega uzgojem i zaštitom divljači, a uz to i korištenjem. Prvi i osnovni uvjet kada se formira jedno lovačko društvo na nivou općine, resorno ministarstvo treba da lovište da na gazdovanje tom lovačkom društvu, u ovom slučaju našem lovačkom društvu. 

Onda na osnovu te suglasnosti mi u lovačkom društvu, shodno Zakonu o lovstvu, pravimo planove koje smo dužni napraviti, to su lovno - privredne osnove i oni su dugoročni dokumenti i donose se na razdoblje od deset godina. Na osnovu te lovno - privredne osnove ona se razbija na godišnje planove gospodarenja lovišta. Da bi lovačka struka i znanost funkcioniralo treba ga zaštititi.

Trenutno, mi nemamo lovište nemamo nijedan dokument koji uređuje to lovište, nemamo lovno - privrednu osnovu, godišnji plan gospodarenja. Dakle, u tim dokumentima su strogo definirane smjernice svih tih poslova. Sada radi tko šta hoće. Kada dobijemo lovište na gospodarenje onda je naredni korak donošenje svih ovih dokumenata i reguliranje lovočuvarske službe.

Na deset tisuća lovno - produktivne površine, društvo je dužno osigurati lovočuvara i mi predviđamo da ćemo imati 3-5 lovočuvara koji će se strogo baviti zaštitom divljači. U ovom momentu lova nema i ne može se organizirati, ne mogu se ispoštovati zakonske norme, nema lovočuvarske službe, nema stručne službe, dakle divljač je prepuštena sama sebi i entuzijastima. Naši entuzijasti su na terenu i rade sa lokalnom policijom na suzbijanju krivolova koliko to možemo, a to nije ni izbliza kako bi trebalo biti", izjavio je Duvnjak.

Općina Konjic graniči sa sedam općina i danas krivolov u Konjicu cvjeta. Konjičko lovište samo jutros po procjeni lovca Podruma posjetilo je sa strane 100 džipova krivolovaca. Kako navodi, svakodnevno pokušavaju uvjeriti ministarstvo da rade svoj posao onako kako im je zakon propisao.

Trenutno JLO Konjic ima 12 ljudi spremnih i koji su prošli sve obuke da budu lovočuvari. Ističu, da je na prvom mjestu uzgoj i zaštita, a lovno - privredna osnova će kazati šta dalje.

Ipak, glavni 'krivac' za ovakvo stanje, po izjavama konjičkih lovaca je županijski ministar vodoprivrede, šumarstva i poljoprivrede HNŽ, Donko Jović, objavila je tv N1.