Pismo poljoprivrednika iz Popova polja: Siromašni opet opljačkani

Velika, prvi su je napravili iz mržnje, a drugi iz takozvane ljubavi, tako što Popovo i dalje plavi, a iz Hutova blata (Parka prirode koji je od pamtivijeka ornitološki raj i močvara) koje ni u kom slučaju ne može biti kompezacijski bazen za potopljene površine.

Iz njega općina Čapljina kupi kajmak. I pored toga što je premijer Nikšić obećao ispraviti nepravde, formirajući Povjerenstvo koje „nešto radi", Elektroprivreda HZ HB i dalje krši Zakon. Uplaćuje samo općini Čapljina 1.500.000 KM samo za siječanj 2013. a jasno je da su se ta sredstva morala pravilno raspodijeliti između Ravnoga, Neuma i Čapljine. Pridružuje li se to Elektroprivreda velikoj akciji „Spasimo Hutovo blato" , močvaru, koju općina Čapljina i Elektroprivreda prikazuju kao kompezacioni bazen Hidroelektrane Čapljina kad treba uzeti novce od Elektroprivrede, močvaru kad treba uzeti od fondova za zaštitu okoliša, ornitološki park kad treba uzeti novce od skandinavskih zemalja za ptice ...

Ima li tko u ovoj zemlji razuman koji će uzeti nas u zaštitu, ili će i dalje naš glas biti „glas vapijućeg u pustinji"?
Više puta apelirali smo na Općinu, Županiju, Elektrorprivredu, Vladu Federacije, Federalno ministarstvo financija koje je dužno nadziradti provedbu Zakona o izdvajanju i usmjeravnanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata „Sl. novine FBiH" br. 44/02 i Zakona o izmjenama i dopunama istog „Sl. novine FBiH" br. 57/09. i ne možemo vjerovati da u ovim institucijama nema savjesnih i dogovornih ljudi koji će primijeniti Zakon što su ga sami donijeli. Zar mi tražimo puno? Najavljujemo izdavanje brošure u kojoj ćemo poimenično prozvati sve one koji su nam pričali fine priče o nacionalnim interesima i bitnosti našega opstanka na ovim turbulentnim prostorima a istovremeno nam otimajući ono što nam po Zakonu pripada.

Mi smo branili ovu državu, a primorani smo one koji danas vode državu i državne institucije, moliti da nas više ne „brane" i ne „vole" - neka nas samo uvažavaju i postojeće zakone primjenjuju.

Poljpirvrednici iz Popova polja