Oduzimanje povoljnih mirovina za 2000 pripadnika HVO-a

Postojavanje postrojba HVO-a.
Postojavanje postrojba HVO-a.
...u Sarajevu da je Vlada FBiH na sjednici prije 15 dana donijela odluku o davanju suglasnosti za poništenje akata ministarstva na čijem je on čelu iz ranijeg perioda i davanju suglasnosti na prijedlog naziva komandi, jedinica i sastava Armije RBiH, HVO-a i HOS-a čime su poništena ranija rješenja i iz prava će biti izvedeno oko 2.000 korisnika povoljnih mirovina.

Pojasnio je da je riječ o povoljnim mirovinama na koje su pravo mogli ostvariti oni koji su zapovjedali jedinicama ranga bataljona ili višeg nivoa najmanje 12 mjeseci te da je zbog nedonošenja podzakonskih akata stvorena situacija da ne važe isti kriteriji za pripadnike Armije RBiH i HVO-a jer je u slučaju HVO-a kao ekvivalent komandant bataljona navođen komandant isturenog komandnog mjesta, ratne bolnice, isturene logističke baze i ratne vojne škole što je samo po sebi nezakonito.

Helez je istakao da je time omogućeno pravo na prijevremeno povoljnije umirovljenje osobama kojima to pravo ne pripada, a da se radilo o mirovinama od 800,00 KM na osnovu čega je Proračun Federacije BiH u proteklih 10 godina oštećen za oko 200 milijuna KM, te da će protiv tih osoba biti podnesene kaznene prijave, javlja Hina.

Dodao je i da je u Čapljini otkriveno falsificiranje 11 potvrda za povoljne mirovine što je vraćeno u prvobitno stanje te da će i u tom slučaju biti podnesene kaznene prijave.

Po Helezovim riječima većina od oko 2.000 koji će biti izvedeni iz prava na povoljne mirovine su najvjerojatnije bivši pripadnici HVO-a a jedan dio njih možda nije pridao nijednoj vojnoj formaciji.

- U prilog da je ovo ovako kako sam naveo govore izjave onih koji su to potpisali: Martin Frančešević, Ibrahim Ganibegović i čini mi se Armin Čengić. Oni negiraju da su to uradili i sve vraćaju na prethodnog ministra Zahida Crnkića - rekao je Helez i dodao da će kopije tih izjava biti dostupne medijima.