FOTO  Obilazak terena kao podloga za izradu Plana razvoja turizma u ŽZH

turizam

One su se odnosile na obilazak ruralnih područja unutar tri općine i grada u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Na taj način su predstavnici Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije sa angažiranim ekspertom tijekom tri dana obišli nekoliko malih seoskih domaćinstava koji imaju potencijal za pružanje usluga smještaja u svojim objektima. Potrebno je naglasiti da ovakvih objekata ima jako mnogo u Županiji Zapadnohercegovačkoj i oni će svi imati mogućnost sudjelovanja na edukativnim radionicama u prosincu ove godine što je sljedeći korak u provedbi projekta.

Ekspert koji vodi navedene projektne aktivnosti je gosp. Nedjeljko Pinezić, vlasnik privatne tvrtke „Quanarius" d.o.o. koja je specijalizirana za marketing i konzalting u turizmu. U mnoštvu uspješno provedenih projekata u području obiteljskog smještaja, unapređenja kvalitete ugostiteljske ponude i upravljanja destinacijama ističe se njegova angažiranost kao stručnog suradnika UNDP BiH za razvoj obiteljskog smještaja na trasi Via Dinarica.

Podsjetimo, cilj projekta „Razvoj i diversifikacija turističke ponude u Županiji Zapadnohercegovačkoj" je izrada Plana razvoja turizma u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koji će osnažiti turizam u ovoj županiji, osobito ruralni i aktivni turizam.

Najvažnije projektne aktivnosti biti će usmjerene na organizaciju i institucionalizaciju platforme za razvoj turizma, jačanje kapaciteta na lokalnoj i županijskoj razini u području ruralnog i aktivnog turizma, što će u kombinaciji utjecati na promociju županije kao atraktivne destinacije za ruralni i aktivni turizam.

Ova inicijativa je podržana u okviru projekta MarketMakers, koji je dio napora Švicarske Vlade za pomoć Bosni i Hercegovini u razdoblju prema europskim integracijama,a implementira ga konzorcij Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o.