Neum: Počela izrada Lokalnog ekološkog akcijskog plana

Cilj izrade ovog dokumenta je utvrđivanje stanja životne sredine/okoliša u Općini Neum, identifikacija najalarmantnijih problema, te pokretanje aktivnosti za njihovo rješenje i poboljšanje stanja.

Prvi korak u realizaciji izrade Lokalnog ekološkog akcijskog plana je imenovanje tima i koordinatora cijelog procesa, te su, odlukom Načelnika općine, kao članovi tima imenovani: Josip Njavro, Pero Raič, Snježana Čuljak i Ana Piccolotti, a za koordinatora Josip Njavro.

Proces izrade ovog plana će trajati godinu dana, sustavno i planski prelaziti faze izrade, a tokom cijelog procesa informirati javnost i tražiti od građana da svojim informacijama, komentarima i sugestijama daju značajan doprinos njegovom konačnom obliku.

Ovaj projekt Općina sprovodi u okviru MDG-F programa očuvanja okoliša i klimatske promjene.  

Za sve dalje informacije možete se obratiti kontakt osobama:

- Josip Njavro: e-mail: [email protected]; tel: 036/880-185 ili br. mob: 063/795-190

- Ana Piccolotti: e-mail: [email protected]

MDG-F program Očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH" je trogodišnji program koji zajednički provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, opštinama, te organizacijama civilnog društva. Program se finansira sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F).