FOTO  Neum: Napreduju radovi na projektu „Uljara“

uljara , Neum, projekt

Projekt Uljara“ – izgradnja pogona za preradu maslina u poslovnoj zoni Dubrava trenutno je u II. fazi izgradnje. Ono obuhvaća kompletno uređenje unutarnjeg prostora same uljare.

Izvedeni su radovi na izgradnji septičke jame te upojnog bunara. Unutar objekta izvedeni su radovi na izgradnji podne konstrukcije, položene su cijevi za odvodnju sanitarnih i fekalnih voda, te je urađena čelična konstrukcija za prostorije sanitarnih čvorova i skladišta.

Trenutno se izvode radovi na oblaganju zidova gipsanim pločama te se razvode elektroinstalacije unutar samog objekta.

uljara ,Neum,projekt

Unatoč lošim vremenskim uvjetima, radovi napreduju predviđenom dinamikom.

Rok izvođenja radova II. faze izgradnje uljare je 90 dana od uvođenja u posao izvođača radova.

uljara ,Neum,projekt

Završetkom ove faze učiniti će se sve potrebne radnje za nabavku i montažu postrojenja za preradu maslina, priopćeno je iz Općine Neum.