Još nema odgovarajućeg rješenja za neumski koridor

Kako se navodi u Informaciji, na inicijativu i uz financijsku podršku Europske unije pokrenuta je inicijativa za izradu Predstudije izvodljivosti za povezivanje teritorije Republike Hrvatske. Nakon provedene procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača (ugovorne strane su Europska komisija i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje RH), posao izrade Studije dobila je konzultantska kuća SAFEGE.

Europska komisija je tražila da se u Savjetodavni odbor uključe i predstavnici Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH je na sjednici u siječnju ove godine usvojilo Informaciju o konceptu Predstudije izvodljivosti za neumski koridor. Tom prilikom je Vijeće ministara BiH imenovalo članove Savjetodavnog odbora uime institucija u Bosni i Hercegovini: Izet Bajrambašić, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Miroslav Tomić, Ministarstvo financija i trezora BiH; Osman Topčagić, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Božo Zovko, Uprava za neizravno oporezivanje BiH, i Nevenka Savić, Direkcija za europske integracije.

Nakon toga je u ožujku u Zagrebu održan inicijalni sastanak u okviru Projekta izrade Predstudije izvodljivosti za povezivanje teritorija Republike Hrvatske (u vezi sa područjem Neuma). Prema dogovoru na tom sastanku, te na temelju službenog zahtjeva, bosanskohercegovačka strana dostavila je raspoloživu dokumentaciju u vezi sa opcijama iz koncepta Predstudije izvodljivosti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

Na sastanku članova Savjetodavnog odbora uime institucija BiH održanom 3. travnja dogovoreni su komentari na zapisnik Projekta sa inicijalnog sastanka; potvrđeno je da je BiH uputila svu raspoloživu dokumentaciju u vezi sa opcijama povezivanja teritorija Republike Hrvatske (u vezi sa područjem Neuma) Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske; te odlučeno da će BiH zatražiti materijal za prvi sastanak sastanak Savjetodavnog odbora u skladu s dokumentom "Methodology for a Pre-feasibility study for the possible transport connection of Croatian teritory".

Voditelj projektnog tima te predstavnici institucija/korisnica projekta iz Republike Hrvatske obaviješteni su o zaključcima s ovog sastanka.

Prema molbi Projektnog tima, članovi Savjetodavnog odbora iz BiH pripremili su komentare na radni dokument "A draft of a description of the options for the Croatian territory connection and a Request for additional input", i dostavili ih voditelju Projektnog tima.

Članovi Savjetodavnog odbora iz BiH ukazali su na problem primjene Konvencije UN-a o pravu mora u pogledu opcije most kopno-Pelješac. Pravilnu primjenu ove Konvencije potrebno je osigurati što skorije, a svakako prije bilo kakvih radova u vezi sa izgradnjom mosta.

Dodatno, članovi Savjetodavnog odbora iz BiH dostavili su voditelju projektnog tima podatke o obujmu prometa u Neumu.

Također, temeljem poziva Projektnog tima, u ime članova Savjetodavnog odbora iz BiH, Osman Topčagić, šef Odsjeka za EU u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, i Božo Zovko, šef Kabineta direktora Uprave za neizravno oporezivanje BiH, sudjelovali su u terenskoj posjeti području Neuma skupa s predstavnicima projektnog tima i institucija Republike Hrvatske. Cilj sastanka je bio prikupljanje informacija na terenu.

Prvi sastanak Savjetodavnog odbora projekta održan je 6. svibnja u Zagrebu. Predstavnici Savjetodavnog odbora iz BiH na ovom sastanku su bili Zovko i Bajrambašić, a njihovi komentari nakon ovog sastanka su bili da konzultant nije uradio kriterije za Prvi sastanak Savjetodavnog odbora, a što je bio u obavezi prema Projektnom zadatku, kako bi mogao raditi procjenu (multikriterijalnu analizu).

Umjesto toga, konzultant je uradio "procjenu" opcija bez kriterija, pa je zbog toga na sastanku iskazano nezadovoljstvo i upućene su kritike konzultantu, naročito s bh. strane i Europske komisije.

Zatim, ono što konzultant naziva "procjenom" ne može se smatrati relevantnim jer nije zasnovano na jasnim i poznatim kriterijima i stručnoj analizi, a što je zahtijevano projektnim zadatkom.

Konzultant je na sastanku dobio rok od dva tjedna da dostavi kriterije, a Savjetodavni odbor da se izjasni za narednih sedam dana. Međutim, Konzultant svoj dio posla još ni do danas nije uradio.

Predstavnici Savjetodavnog odbora iz Bosne i Hercegovine su na sastanku predložili novu opciju, a to je "Obilaznica Neum", koja je već u Prostornom planu ove općine, te su članovi Savjetodavnog odbora iz BiH dobili rok dva tjedna da dostave podatke.

Nakon sastanka i konzultacija u Neumu, podaci su pripremljeni i dostavljeni Konzultantu, kako je dogovoreno.

Na zahtjev pravnog eksperta, u Sarajevu je 29. svibnja održan sastanak na kojem se htjela utvrditi pozicija Bosne i Hercegovine po pojedinim opcijama. Članovi Savjetodavnog odbora iz BiH su dali sve odgovarajuće odgovore i podatke, te zatražili da Konzultantska kuća SAFEGE završi započeti posao, profesionalno u skladu sa Projektnim zadatkom.

Konzultant je dužan održati još dva sastanka Savjetodavnog odbora do kraja projekta.

Fena