FOTO   15. Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse

pravni fakultet, Neum
...organizira 15. Međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" koje će biti održano od 16. do 18. lipnja 2017. u Grand hotelu Neum.

Na Savjetovanju će istaknuti pravni stručnjaci iz Austrije, Slovenije, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, djelatnici Ministarstva pravde BiH, suci najviših sudova BiH, profesori pravnih i ekonomskih fakulteta izložiti 36 radova. Bit će održana i tri okrugla stola: „Efikasnost mehanizma zaštite u slučaju diskriminacije", „Ustroj i rad arbitraže Vanjskotrgovačke komore BiH" i „Pravne i srodne biblioteke: Posrednici znanstvenih i stručnih informacija".


Zainteresirani se mogu prijaviti na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b., 88 000 Mostar, BiH te e-mail adrese: [email protected] i [email protected] ili osobno na dan otvorenja.

Naknada za sudjelovanje na Savjetovanju iznosi 250,00 KM po sudioniku, a uključuje izlet i večeru uz glazbu uživo u Dubrovniku, Zbornik radova, materijale za Savjetovanje, sudjelovanje na okruglim stolovima, zabavni program te piće dobrodošlice.

Informacije i pitanja o Savjetovanju mogu se pronaći na web stranici Pravnog fakulteta, navedenim e-mail adresama i broju telefona +387 36 337 153