04.07. opet ratni brod u Neumu

Ovaj brod francuske Državne mornaci inače je minolovac, a u Neumskom zaljevu boravio je više puta. « ORION», sa sidrištem u Toulonu, pripada seriji od 13 brodova istog tipa. Njegove glavne značajke su : dužina 51,5 m ; širina 8,90 m ; gaz 4 m ; nosivost 640 tona ; najveća brzina 13 čvorova. Posada broji 48 ljudi od čega 4 časnika, 35 mornaričkih časnika te 9 mornara.

hercegovina.info