Naknada za Buško jezero i dalje na čekanju

Naknada za Buško jezero i dalje na čekanju

Zakonom o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem akumulacionih objekata Federaciji BiH (FBiH), sredstva ostvarena od naknade raspoređivana su općinama prema površini potopljenoj hidroakumulacionim objektom, tako da je općini Livno pripadalo 32,35 posto, a općini  Tomislavgrad 67,65 posto, a naknada se obračunavala 0,005 KM po proizvedenom kilovat-satu električne energije, odnosno utrošenom kubnom metru vode.

Izmjenama i dopunama ovog zakona, koje su inicirali zastupnici u Parlamentu FBiH iz Livna Ante Čolak (HSS-NHI) i Mate Franjičević (HDZ BiH) od 2. rujna 2009. godine, naknada je povećana sa 0,005 na 0,010 maraka po proizvedenom kilovat-satu, a uveden je i dodatni kriterijum prema količini vode prikupljene s područja dvije ili više općinama.

Kako je novim zakonskim rješenjima omogućeno da se u visinu naknade uvrsti i količina vode, koja u slučaju Buškog jezera najvećim dijelom, više od 75 posto, dolazi s područja općine  Livno, općinske vlasti predložile su da se ukupna naknada između općina Livno i Tomislavgrad dijeli na dva jednaka dijela, odnosno 50 prema 50 posto, što su općinske vlasti Tomislavgrada odbile.

Zbog nemogućnosti postizanja dogovora o načinu raspodjele naknade koja im po zakonu pripada, općinama Livno i Tomislavgrad od stupanja na snagu zakonske regulative u FBiH u listopadu 2009. godine nije uplaćena ni jedna marka na ime naknade za korištenje Buškog jezera, iako ta naknada predstavlja značajna sredstva i planirani prihod općinskih proračuna  u tekućoj godini.

livno-online.com