Na Sveučilištu u Mostaru broj studenata se povećava iz godine u godinu!

Na Sveučilištu u Mostaru broj studenata se povećava iz godine u godinu!
... odnosu na prethodnu akademsku godinu, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Broj studenata koji su upisali studij prema ''starom programu" je 11.977, što čini 16,8 posto od ukupnog broja upisanih studenata.

Prema ''Bolonjskom procesu'' upisano je 59.105 studenata, što čini 83,2 posto od ukupnog broja upisanih studenata.

Udio studentica u ukupnom broju upisanih studenata je 55,9 posto.

Na redovni studij upisano je 77,8 posto studenata, a na izvanredni 22,2 posto.Na visokoškolske ustanove u FBiH je upisano 3.388 stranih studenata, što čini 4,8 posto ukupnog broja upisanih studenata.

Na visokoškolskim ustanovama u FBiH 10.054 studenta imaju status apsolventa ( 5.955 apsolventica).

Mi smo se za Vas potrudili pa izdvojili podatke za Mostar:Jedino sveučilište po hrvatskom planu i programu u BiH - ono u Mostaru i dalje neumoljivo korača naprijed što je vidljivo po povećanju broja studenata. Svaka čast !

HercegBosna.org