Znanstveno-stručni skup "40 za budućnost"

Znanstveno-stručni skup "40 za budućnost"

Vodstvo i djelatnici fakulteta svečanu obljetnicu nastoje učiniti što sadržajnijom u znanstvenom, stručnom i nastavnom pogledu.

Novosti na Građevinskom fakultetu; novi studiji i suradnja sa Sveučilištem iz Zagreba

Od prošle akademske 2017./2018. godine otvoren je sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma. Pri njegovoj provedbi Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu mu je referentni fakultet. Sukladno tomu, od prošle akademske godine Građevinski fakultet članica je Udruge studija arhitekture i urbanizma Republike Hrvatske što će studentima omogućiti lakše priznavanje diploma i mogući nastavak studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ove godine obilježava se i 10. obljetnica postojanja UHGF (Udruge Hrvatskih Građevinskih Fakulteta) u kojoj Građevinski fakultet potpuno ravnopravno uz četiri ostala građevinska fakulteta iz Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka djeluje, a do veljače 2019. godine je i na čelu udruge.

U ovoj 2018./2019. akademskoj godini pokrenut je novi smjer na sveučilišnom diplomskom studiju građevinarstva pod nazivom HIDROTEHNIKA I OKOLIŠNO INŽENJERSTVO. Uz postojeće smjerove OPĆI i KONSTRUKCIJE magistri građevinarstva biti će konkurentniji na tržištu rada.

U ovoj akademskoj godini starta i otvaranje sveučilišnog poslijediplomskog studija građevinarstva na hrvatskom i engleskom jeziku na kome se dugo i studiozno radilo.

Suradnja s međunarodnim institucijama

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru nesumnjivo postaje sastavni dio jedinstvenog europskog visokoobrazovnog prostora. Tomu svjedoči sve intenzivnija međunarodna suradnja s nizom međunarodnih znanstveno-istraživačkih institucija i visokih učilišta radi unapređenja znanstveno-nastavnog procesa te sudjelovanja na zajedničkim znanstveno istraživačkim i stručnim projektima. Suradnja se posebice intenzivirala u zadnjem desetljeću te su nastavnici i studenti sve češće gosti inozemnih sveučilišta, a Fakultet postaje sve atraktivniji nastavnicima i studentima iz inozemstva.
Tijekom prošle 2017. godine obavljena je (re)akreditacija Sveučilišta u Mostaru od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje RH. U njoj su sažete sve aktivnosti koje su bile u proteklom četverogodišnjem razdoblju, nastavne, znanstvene i stručne. Rezultati analize i ocjene koje su dobivene daju za pravo svrstati se među bolje organizirane ustrojbene jedinice na Sveučilištu. U posljednje tri godine, petero djelatnika je doktoriralo čime je ojačan nastavni potencijal.

Studenti su snaga Građevinskog fakulteta

Studenti su kroz većinu kolegija uključeni u razne oblike praktične nastave: projektiranje u sklopu stručnih projekata koje rade nastavnici, numeričko modeliranje u računalnim učionicama Fakulteta, ispitivanje konstrukcija, gradiva i tla na terenu i u laboratorijima Fakulteta i nastavne baze, izradu maketa objekata u arhitektonskom studiju Fakulteta, posjete gradilištima (posebice većih građevinskih objekata kao što je izgradnja autoceste u BiH i Hrvatskoj). U tom smislu intenzivna je suradnja s nastavnom bazom.
Održane su i brojne radionice za studente u sklopu internacionalnog projekta Obzor 2020, BAMB-Buildings As Material Banks koje se održavaju i u Nizozemskoj.
U organizaciju dvotjedne praktične nastave u građevinskim tvrtkama za zainteresirane studente uključen je i Studentski zbor Građevinskog fakulteta i Udruga studenata građevinarstva IACES. Svake godine ova praksa osigura se za dvadesetak studenata.
Studenti Građevinskog fakulteta vrlo su aktivni i uključeni u sva zbivanja na Fakultetu i Sveučilištu: organiziraju radionice poput natjecanja u modeliranju mostova, pišu i objavljuju u studentskom časopisu Nestabilnost, putovali su u Bugarsku u sklopu Građevinijade, putovali su i u Tursku i razmjenjuju iskustva sa studentima drugih zemalja i sveučilišta. Vodstvo se u svakom pogledu trudi pomoći im i ukazati na veliki značaj međunarodne razmjene iskustava. Oni to danas rade kao studenti da bi sutra kao mladi perspektivni stručnjaci lakše surađivali i komunicirali s kolegama diljem svijeta.

Prva generacija budućih arhitekata, vrijedno radi i već prezentiraju rezultate svog napredovanja. Sa svojim profesorima i asistentima organiziraju izložbe svojih radova.
Izdavaštvo
Jedna od važnih zadaća nastavnika je izrada udžbenika i priručnika za potrebe znanstveno- nastavnog procesa, znanstvenih i stručnih knjiga, a izdavačka djelatnost je jedna od primarnih djelatnosti koje naš Fakultet obavlja. Dokaz za to su promocije knjiga i udžbenika koje se svake godine održavaju na našem fakultetu.
Od akademske 2017/2018 godine objavljuju "Godišnjak Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru" u sklopu obilježavanja godišnjice Fakulteta, u kojemu su sažete sve aktivnosti koje su se odvijale u protekloj akademskoj godini.
Od 2011. godine u kontinuitetu objavljuju E-Zbornik, elektronički časopis Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a naredni brojevi u cijelosti će se objavljivati u elektroničkoj verziji.

Radovi koji se objavljuju rezultat su između ostaloga i prezentacija znanstvenih sati održanih tijekom akademske godine, studentskih sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i manji broj diplomskih radova prezentiran kroz zajedničku suradnju nastavnika i studenata. U njima su objavljivali znanstvene i stručne članke djelatnika Fakulteta i kolega koji djeluju u praksi u područjima betonskih konstrukcija, hidrotehnike, geotehnike, zaštite okoliša, cestogradnje, mostogradnje, kao i iz područja arhitekture, geodezije, zaštite okoliša te s njima povezanih područja. Objavom petnaestog broja i jednog izvanrednog jubilarnog broja povodom 40 obljetnice GF a u povodu održavanja 3. Simpozija o kamenu tijekom 2018. godine, Fakultet je učinio napor u dobivanju kontinuiteta, kao pretpostavke da časopis uđe u još neke referentne baze i tako sebi otvori put za lakše privlačenje autora.

Građevinski fakultet svoju stručnu djelatnost obavlja putem Građevinskog istraživačkog centra d.o.o. Mostar. Centar se u svojoj djelatnosti izrade projekata, odnosno pružanja usluga drži intelektualnog/duhovnog habitusa građevinske struke. Dakle, na prvo mjesto stavlja kognitivne sposobnosti kao što su: znanje, osjećaji, doživljeno, zapravo sve ono što našu struku čini onakvom kakva jest. Zbog svih ovih razloga pokrenute su aktivnosti na ostvarivanju kontakata s inozemnim partnerima kako bi izašli i na međunarodno tržište u području stručnih projekata. Osnovni cilj je doći do kvalitetnih sporazuma o partnerstvu s respektabilnim projektnim kućama iz Europe. To je vrlo važno zbog iz niza razloga, od znanstvenih, stručnih, konkurentskih do promidžbenih.

Obilježavanje 40. obljetnice

Niz je manifestacija i događanja koje su već realizirane ili će se uskoro organizirati kako bi obljetnica Fakulteta s ponosom i onako kako ovoj instituciji dolikuje bila obilježena. "Udarna" manifestacija je Znanstveno-stručni skup "40 za budućnost", u petak 16. studenog 2018. godine, od 10:00 sati.
Skup će otvoriti rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. sc. Zoran Tomić nakon čega slijede predavanja eminentnih imena iz graditeljske znanosti/struke iz područja: konstrukcija, arhitekture i urbanizma, hidrotehnike, geotehnike i prometa.