Započele prijave za upis: 6017 novih studenata ove godine u Mostaru

rijave za upis počele su na obje mostarske visokoškolske institucije, a Sveučilište u Mostaru i Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru raspisali su natječaj za upis studenata na prvu godinu preddiplomskih studija za akademsku godinu 2013./2014. S ukupno deset fakulteta i jednom akademijom Sveučilište u Mostaru ove godine primit će 4047 novih studenata, dok će se na ukupno osam fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" ove godine primiti ukupno 1970 brucoša, piše Dnevni list.

„Prijave za upise počele su u ponedjeljak i traju do 6. srpnja. Nakon toga sastat će se povjerenstvo te će se krenuti s upisima, koji će se održati nekoliko dana nakon završetka prijava, naveo je Zoran Kazazić, glavni tajnik Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar.

Broj mjesta

Što se tiče Sveučilišta u Mostaru, najveće zanimanje zasigurno će i ove godine izazvati Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti koji ove godine prima 1062 studenta od toga njih 245 u Vitezu, Orašju i Livnu. Velik broj studija koji nudi ovaj fakultet zasigurno su razlog zbog čega ovaj fakultet prima toliko studenata, ali i ima najveće zanimanje kod brucoša. Veliko zanimanje ove godine zasigurno će privući i Filozofski fakultet koji ima nove studije i koji ove godine na svoj fakultet prima 925 studenata na preddiplomski studij od čega njih 220 u Orašju. Velik broj mjesta za upis novih studenata ove godine nudi se i na Ekonomskom fakultetu koji ima preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije te prima 350 novih studenata, dok na studij prima ukupno 280 studenata od čega njih 180 u središtima u Orašju i Vitezu. Agronomsko i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru na preddiplomskom studiju ove godine prima 180 novih studenata, dok Fakultet strojarstva i računarstva prima ukupno 200 studenata. Pravni fakultet za koji također postoji veliko zanimanje ove godine primit će 485 novih studenata, a 170 slobodnih mjesta od ukupnog broja predviđeni su za središta u Vitezu i Orašju.

Fakultet zdravstvenih studija na svoj fakultet ove će godine primiti 215 novih studenata na različitim smjerovima svog fakulteta preddiplomskih studija, dok Građevinski fakultet u Mostaru prima 110 studenata na preddiplomski studij. Najmanje studenata i ove godine prima Farmaceutski fakultet, ukupno 20 studenata, kao i Medicinski fakultet koji prima 50 novih studenata. Jedina akademija na Sveučilištu, ona likovnih umjetnosti, ove godine prima 20 studenata.

Što se tiče Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, on ove godine prima 1970 brucoša, od čega njih 160 na Agromediteranski fakultet. Ekonomski fakultet Univerziteta ove godine prima ukupno 130 brucoša, na različitim smjerovima studija, dok Fakultet humanističkih nauka, koji na svom fakultetu ujedno ima i najviše smjerova, ove godine primit će 405 novih studenata na različitim studijima koje nudi. Fakultet informacijskih tehnologija ove godine svoja vrata otvara za ukupno 250 studenata, a traženi fakultet ove godine zasigurno je i Građevinski fakultet koji prima ukupno 100 studenata, dok Mašinski fakultet ove godine prima ukupno 200 studenata na preddiplomskom studiju, na različitim smjerovima. Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru ove godine primit će ukupno 545 studenata, što je i najveći broj brucoša s obzirom koliko taj fakultet nudi studija. Zadnji fakultet je Pravni fakultet koji ove godine svoja vrata otvara za 140 novih studenata.

Upisni rokovi

Prvi upisni krug na Sveučilištu održat će se od 24. lipnja do 28. lipnja, dok će se drugi upisni krug održati od 2. rujna do 6. rujna i upisivat će se različito ovisno o broju slobodnih mjesta na fakultetu. Što se tiče Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, nakon prvog upisnog roka, koji će se obaviti do kraja srpnja, krajem kolovoza i početkom rujna slijedi drugi upisni rok koji će naknadno biti objavljen na web stranicama.

POTREBNI DOKUMENTI

Što se tiče dokumenata potrebnih za upis na Univerzitet , potrebno je priložiti upisni i prijavni list (ŠV obrazac), upisnicu - indeks, dvije fotografije, liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju studenta (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova), dokaz o uplati školarine i uvjerenje o državljanstvu, a na Sveučilištu prilikom prijave na fakultet su traženi dokumenti izvadak iz matične knjige rođenih, također i svjedodžbe te liječničko uvjerenje, a prilikom upisa i ostali gore navedeni dokumenti.