Započela obuka za članove Vijeća mladih mostara

Po riječima službenice za odnose s javnošću Misije OESS-a Aide Bešić Delić, tijekom obuke članovi Vijeća mladih trebali bi steći znanje o općem okviru procesa strateškog planiranja i bolje se pripremiti za razvoj strateškog plana Vijeća mladih Grada Mostara.

"Obuka će aktivno uključiti sve članove i članice Vijeća mladih Grada Mostara u proces daljnje suradnje s lokalnim vlastima, posebice s gradskim vijećem koje je već započeo proces strateškog planiranja", kazala je Bešić Delić.

Govoreći o dugoročnom cilju spomenute obuke, Bešić Delić je navela razvoj internog i strateškog dokumenta koji će pomoći Vijeću mladih da donosi strateške planove na godišnjoj razini.

Fena