VUKOVIĆ Sindikat postoji i on radi

VUKOVIĆ Sindikat postoji i on radi
hercegovina.info

Županijski sud u Mostaru usvojio je zahtjev Nezavisnog sindikata uposlenika Doma zdravlja mostar i odložio rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ kojim se iz registra briše nezavisni sindikat uposlenika Doma zdravlja Mostar, priopćio je Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu HNŽ-a, predsjednik Dalibor Vuković. 

Naime, kako navode, Županijski sud Mostar, sutkinja Vesna Savić u upravnom sporu tužitelja Nezavisnog sindikata uposlenika Doma zdravlja Mostar, zastupanog po Zori Rukelj i odvjetniku Milenku Krčumu, a rješavajući o zahtjevu za odlaganje izvršenja rješenja tuženog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ-a danas je donio rješenje kojim se usvaja zahtjev Nezavisnog sindikata uposlenika Doma zdravlja Mostar za odlaganje izvšenje rješenja tuženog Ministarstva provosuđa, uprave i lokalne samouprave. „Odlaže se izvršenje rješenja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ Mostar od 12.11 2020 do donošenja sudske odluke u ovom predmetu“, navodi se u rješenju Županijskog suda Mostar. 

Inače, iz Doma zdravlja su odbacili sve navode da koče prosvjede, zbog čega su ih čelni ljudi sindikata u nekoliko navrata prozivali.

"U Domu zdravlja Mostar uvijek su se poštivala i poštivat će se prava djelatnika. Kad je riječ o štrajku i Sporazumu o poslovima koji se ne mogu prekidati – tu su također ispoštovane sve pravne procedure s naše strane, te ne postoji nikakav utemeljen razlog za bilo kakve prozivke. Unatoč trenutnoj problematici zbog nepostojanja Sindikata Doma zdravlja Mostar, menadžment ove ustanove ipak je pronašao način za potpisivanje ovog Sporazuma o poslovima koji se ne mogu prekidati kako bismo pružili punu podršku svim djelatnicima u borbi za njihova prava", kazali su.

Vuković pak podvlači da sindikat postoji i radi.