Vlada HNŽ: Održan sastanak sa sindikatima

Vlada HNŽ
Vlada HNŽ

Na sastanku se razgovaralo o aktualnim temama u svezi s odnosom socijalnih partnera, a na poseban način o financijskoj situaciji u HNŽ i zahtjevima sindikata.

Predsjednik Lasić u uvodnom izlaganju govorio je o trenutnoj situaciji u svezi s radom Vlade, posebno kada je riječ o punjenju Proračuna, te naporima koje Vlada čini na poboljšanju njegove prihodovne strane. Istaknuo je kako se, unatoč lošem punjenju Proračuna i uz određena kašnjenja, uspijeva zadržati kontinuitet isplate plaća proračunskim korisnicima. Također, naglasio je kako Vlada, osim proračunskih korisnika, mora voditi računa i o ostalim  kategorijama koje se, sukladno zakonu, financiraju ili sufinanciraju iz Proračuna.

Na sastanku je razmotreno i više konkretnih pitanja u svezi s poteškoćama uposlenih u prosvjeti, policiji, sudstvu i tijelima vlasti. Nakon vrlo konstruktivnog dijaloga, a budući da se radi o poteškoćama u različitim resorima, zaključeno je kako će se u sljedećem tjednu održati sastanci sindikata s resornim ministrima, a na kojima će se detaljnije razmotriti problemi u svezi s pojedinim resorima i njihovim sindikatima. Zaključci dobiveni nakon održanih sastanaka po resorima bit će podloga za novi sastanak u ovom sastavu koji će se održati u roku od petnaest dana.