Vlada HNŽ-a o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova u 2018. godini

Vlada HNŽ-a o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova u 2018. godini

Predstavnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kantonalne bolnice "Dr.Safet Mujić" Mostar, Opće bolnice Konjic, Doma zdravlja Stari grad Mostar, te Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a članove Vlade iscrpno su upoznali o stanju u tim ustanovama te njihovu poslovanju u 2018. godini.

Govoreći o financijskim pokazateljima za 2018. godinu, ukazali su na potporu Vlade koja je konkretnim mjerama, proračunskim i izvanproračunskim sredstvima, značajno pomogla kako bi zdravstvene ustanove i njihovi djelatnici mogli odgovoriti sve većim i zahtjevnijim potrebama pacijenata.

Dr. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi ukazao je na nepobitne činjenice koje najbolje oslikavaju stanje u zdravstvenim ustanovama danas i nekoliko godina ranije.

Naime, prije četiri godine samo je jedna od spomenutih zdravstvenih ustanova poslovnu godinu završila pozitivno, dok su preostale četiri tekuće poslovanje tada završile u ozbiljnom financijskom minusu.

Naporima svih sudionika u zdravstvu i uz snažnu potporu Vlade iz izvješća koja su danas prezentirana, a odnose se na 2018. godinu vidljivo je kako su četiri zdravstvene ustanove poslovanje završile pozitivno, dok je samo jedna poslovala s gubitkom.

Nakon podnijetih izvješća, Vlada je utvrdila Prijedlog odluke o prihvaćanju Informacije o stanju u zdravstvenim ustanovama, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru, ističući kako će i dalje kroz otvoreni dijalog s osnivačima i menadžmentom zdravstvenih ustanova, u skladu s mogućnostima podupirati zdravstveni sustav u ovoj županiji.

U sklopu rasprave o stanju u zdravstvu, ministar Opsenica ukazao je na potrebu bolje zdravstvene skrbi za bolesnike na dijalizi, naglašavajući kako je u ovom trenutku u HNŽ-u na dijaliznom tretmanu ukupno 75 pacijenata.

S ciljem bolje zdravstvene skrbi i pružanja boljih usluga pacijentima za dijalizu, Vlada se obvezala da će u izmjenama proračuna za 2019. godinu osigurati sredstva za nabavu 10 dijaliznih aparata, i to osam za SKB Mostar i dva za Opću bolnicu Konjic.

Vlada je usvojila i Uredbu o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-u, koja propisuje postupak prijama u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlastima na području HNŽ-a, grada ili općine, u javnim ustanovama i poduzećima čiji osnivač je Županija, grad, općina, te u gospodarskim društvima u kojima Županija, grad i općina sudjeluje s više od 50 posto ukupnog kapitala.

Primjenom ove Uredbe bit će osnažena transparentnost prijama u radni odnos, a izvrsnost će biti jedan od ključnih elemenata, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

Fena