Vlada FBiH zabranila sve intervencije u mostarskom Starom gradu do izrade regulacijskog plana

Vlada FBiH zabranila sve intervencije u mostarskom Starom gradu do izrade regulacijskog plana
hercegovina.info

Vlada FBiH je donijela Odluku o pristupanju izradi regulacijskog plana povijesnog urbanog krajolika Mostara, koji će biti donesen za desetogodišnje razdoblje, uz mogućnost da ga, na prijedlog Vlade, svojom odlukom produži Parlament FBiH.

Rok za izradu ovog plana je 18 mjeseci od potpisivanja ugovora, a u svim fazama izrade obaveza je uključiti zainteresiranu i širu javnost.

S ciljem stručnog praćenja, osiguranja suradnje i usuglašavanja stavova sa svim subjektima planiranja i drugim zainteresiranim stranama, nositelj pripreme (Federalno ministarstvo prostornog uređenja) će formirati vijeće plana koji će činiti njegovi, kao i predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Hercegovačko-neretvanske županije, Grada Mostara, Agencije Stari grad Mostar, te druge stručne osobe.

Do donošenja regulacijskog plana, zabranjeno je izvođenje svih intervencija u prostoru osim onih koji su u skladu sa Odlukom i za koje Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH da pozitivno mišljenje, navodi se u informaciji iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.