Vijeće mladih Grada Mostara: Budući pravac djelovanja VMGM

Vijeće mladih Grada Mostara: Budući pravac djelovanja VMGM

Okruglom stolu su nazočili svi članovi Upravnog odbora VMGM-a, kao i članovi Skupštine , vanjski članovi te potencijalni novi članovi Vijeća.

Ideja za ovaj okrugli stol je potekla iz Odbora za saradnju sa vlastima i NVO, pod rukovodstvom Maria Čule.

Na samom početku predsjednik Ivo Čarapina je održao kratku prezentaciju o projektima VMGM, te pozdravio sve nazočne. Kratko su se obratili i koordinatori radnih tijela Amar Handžo i Mario Čule, kao i glasnogovornica Tajma Tiro. Na samom početku najviše je bilo govora o projektu simulacije gradskog vijeća. Kratko su dali svoje utiske vijećnici kao i koordinatori tijela sa same simulacije

Na kraju prezentacije Ivo je predstavio način apliciranja novih članova u VMGM.
U dijelu koji je bio predviđen za diskusiju predstavljene su nove zanimljive ideje koje će pomoći Vijeću mladih da bude još jače i bolje.

Projekat koji slijedi je Sajam srednjih škola pa će se Vijeće u narednom periodu najviše pozabaviti istim.

Nakon prezentacije i diskusije upriličena je zakuska. Skup je završen u 13:00 h.