FOTO  Učenici O.Š. Antuna Branka Šimića posjetili FPMOZ

FPMOZ OŠ BRANKA ŠIMIĆA
Šesdesetak djece skupa sa svojim učiteljicama posjetili su mjernu stanicu fakulteta u svrhu izučavanja uređaja za mjerenje kvalitete zraka.

Prije posjeta stanici koja se nalazi u krugu fakulteta, djecu i njihove učiteljice pozdravili su dekan Fakulteta prof. dr. sc. Mario Vasilj i pročelnica Studija kemije prof. dr. sc. Stanislava Talić.

Riječi dobrodošlice prvi je uputio dekan koji je izrazio zadovoljstvo što su djeca iz škole O.Š. Antuna Branka Šimića Mostar gosti fakultete, te naglasio: Sretni smo i ponosni što sa Vašom školom imamo vrhunski odnos, i naši studenti imaju mogućnost da dođu u vas, u vašu školu i da u vašim učionicama zajedno sa vama obrađuju zajedničke sadržaje koji su propisani nastavnim planom i programom napravljenim na ovom fakultetu. Tako ste i vi danas došli ovdje da kao mladi znastvenici, i kao mladi zainteresirani ljudi da vidite što kako i na koji način mi radimo na fakultetu, i ja sam siguran i uvjeren da će veliki broj od vas ovdje nazočnih za nekih desetak i malo više godina biti naši studenti na koje ćemo mi biti ponosni. Za kraj dekan je pozdravio nazočnu djecu i njihove učiteljice sa krajom govora koji je pripremio za 06. 10, a taj dan je veliki dan, jer taj dan novi studenti imaju svečano primanje. Taj zadnji dio govora kaže: Na koncu dopustite mi da vas sa istim samopouzdanjem i znanjem ispratim sa nekoliko misli najvećeg sina Hercegovine fra Didaka Buntića koje je on pun nade upućivao studentima Hercegovačke franjevačke provincije kada ih je slao diljem Europe na studije. ''Ja sam ponosan i sretan, kad si predstavim ono
doba, kad će toliki vrsni, plemeniti, odgojeni, učeni i krjeposni mladići i nesebični radnici zaći u svoj narod, te ga buditi na novi jos neviđeni život. Vi ste život i put, vi ste uzdanje naše i našega narod''

Nakon toga učenici su postali pravi mali studenti. Predavanje o važnosti čistog zraka i prezentaciju mjerne postaje održali su im doc.dr.sc. Stanislava Talić i Tomislav Kraljević, znanstveni novak. Mališani su sa profesorima i asistentima rado podijelili svoja znanja o ozonu, zraku, sunčevim zrakama i njihovom poimanju zdrave životne sredine. Posjet od oko šezdeset učenika donijelo je razdraganost i vedrinu na ovu članicu Sveučilišta u Mostaru koja se sprema za početk nove akademske godine.

HERCEGOVINA.info