Tvornica duhana Mostar pred definitivnim slomom

Nadležni u Agenciji za privatizaciju FBiH, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te Nadzornom odboru firme ne nude konkretna rješenja i međusobno se optužuju za propast fabrike.

Revizija poslovanja
Hasan Hadžić, predsjednik Nadzornog odbora za "San" kaže da ni jedna odluka ne može biti donesena dok se ne uradi revizija poslovanja i utvrdi stanje kapitala. Iako su od federalne Vlade, odnosno Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, tražili da provedu postupak izbora firme koja će uraditi početni bilans, ni do danas nisu dobili nikakav odgovor! Stoga je Nadzorni odbor zatražio novi sastanak sa predstavnicima većinskog vlasnika prvog decembra, kako bi vidjeli šta je konkretno urađeno vezano za njihov zahtjev.

Želimo informacije da vidimo kakvo je stanje u fabrici, jer bez dijagnoze mi ne možemo raditi. Ne želimo da naše ovlasti, u bilo kom segmentu. budu dovedene u pitanje. Mi ne želimo da budemo ničiji Nadzorni odbor, već da profesionalno radimo svoj posao i da se ponašamo u skladu sa zakonom - podcrtava Hadžić.
No, Hamdija Kulović, pomoćnik direktora Agencije za privatizaciju FBiH, za naš list kaže da problem FDM-a jedino može riješiti resorno Ministarstvo, koje treba odlučiti da li će dati dati inicijalna sredstva da se na neki način izmire obaveze i pokuša pokrenuti proizvodnja.

Ogromni gubici
Mislim da firma u ovakvom stanju kapitala neće biti interesantna potencijalnim kupcima i da će financijski izvještaji pokazati da fabrika ima gubitak iznad visine kapitala. Pored toga, kadrovsko stanje je takvo da se teško može očekivati pokretanje proizvodnje, a domaći proizvođači imaju lošu poziciju na tržištu. To su razlozi koji mogu uvjetovati to da nema kupca za FDM - pojašnjava Kulović. Međutim, ako se pojavi kupac koji je zainteresiran za kupovinu firme, Agencija će organizirati ponovnu prodaju.

SAN