FOTO  Sveučilište u Mostaru: Plaketa prof. dr.sc Ivanu De Zanu

Sveučilište u Mostaru: Plaketa prof. dr.sc Ivanu De Zanu
Plaketa kao znak zahvalnosti i priznanja za izniman doprinos razvoju Sveučilišta u Mostaru, uručena je prof. dr.sc Ivanu De Zanu.