Sutra sjednica Gradskog vijeća Mostara

Na dnevnom redu sjednice nalazi se odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor četiri člana Izborne komisije Grada Mostara, kao i odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara.

Vijećnici će raspravljati i o odluci o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini, o odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

Sukladno dnevnom redu, vijećnici će raspravljati o odluci o dodjeli koncesije za izgradnju jedne MHE na rijeci Drežanki (koncesionar "DiAm" d.o.o. Mostar), o odluci o dodjeli koncesije za izgradnju tri MHE na rijeci Drežanki (koncesionar "SCHMIDBERGER INTERNATIONAL" d.o.o. Sarajevo).

Također, na dnevnom redu nalazi se odluka o odbijanju dodjele koncesije za izgradnju tri MHE na rijeci Drežanki (koncesionar "RETO D Energija" d.o.o. Mostar), kao i odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog objekta udruženju za poduzetništvo i posao LINK, priopćeno je iz Gradskog vijeća Mostar.

Fena