FOTO  Sigurnosna situacija u Gradu Mostaru sa posebnim osvrtom na malodobničku delinkvenciju

Sigurnosna situacija u Gradu Mostaru sa posebnim osvrtom na malodobničku delinkvenciju
... radna skupina izradi prijedlog mjera kako i na koji način unaprijediti situaciju u gradu Mostaru u oblasti nasilja i malodobničkog prestupništva. Radna skupina je imala nekoliko sastanaka i pripremila je Radni materijal o kojem se raspravljalo na ovom sastanku.