Ravnatelj Doma zdravlja u roku od sedam dana mora donijeti odluku

Ravnatelj Doma zdravlja u roku od sedam dana mora donijeti odluku

Vijeće će izdati priopćenje o svemu nakon što Povjerenstvo u Domu zdravlja nakon podnošenja prigovora od strane oštećene obitelji izvrši istragu cijelog slučaja, piše dnevni-list.ba.

Rok sedam dana
Podsjetimo kako je 31. srpnja u 4.30 ujutro Marko Ravlić, suprug preminule Esme pozvao mostarsku Hitnu pomoć zbog supruge kojoj je pozlilo. Dispečer koji se javio na telefon mu je kazao kako dežurni doktor dolazi u sedam sati i kako će liječnička ekipa doći tek tada. Ravlić, stopostotni invalid koji boluje od dijabetesa i visokog krvnog tlaka je i sam zbog pretrpljenog šoka trebao pomoć. Iako su iz stana Ravlićevih i zbog toga Hitnu zvali još dva puta, pomoć u razumnom roku nije stigla. Dočekali su je tek oko osam sati ujutro. Kći pokojne Esme je zbog svega sastavila pismenu žalbu ili prigovor koji ovih dana treba stići na adresu Doma zdravlja.

Marin Bago, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Futura je komentirajući cijeli slučaj naglasio kako postoje procedure i vremenski rokovi propisani Zakonom o pravima pacijenata koji jamče da će ravnatelj zdravstvene ustanove najkasnije u roku sedam dana od dana podnošenja prigovora, donijeti odluku o spornom događaju.

„Nažalost, javnost još uvijek nema pristup informacijama koliko takvih prigovora pacijenti upute i na koji način budu riješeni, iako je i ta obveza propisana Zakonom o pravima pacijenata. Naime, na svim nivoima vlasti trebali su davno biti formirana zdravstvena vijeća koja, između ostalog, minimalno jednom u šest mjeseci razmatraju izvješća zdravstvenih ustanova upravo vezano za prigovore pacijenata skupa sa svim podacima vezanim za njihovo rješavanje. Zdravstvena vijeća su obvezna informirati o tome javnost", kazao je Bago.

Kazne
Sukladno Zakonu, nastavio je, novčanom kaznom u iznosu od 10 do 15 KM kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako ne izvješćuje mjerodavno zdravstveno vijeće o podnijetim i riješenim prigovorima pacijenata.

„Svi imamo pravo znati je li bilo sankcija za doktore i druge medicinske djelatnike i koje su sankcije u pitanju. To je jedini način da se izbjegne generaliziranje i kolektivna krivica, jer upravo na taj način štitimo pojedince koji svoj posao ne obavljaju kako treba. Nedovoljna je to utjeha za ožalošćenu obitelj, ali ipak,na određeni način, makar minimalna pravda, na taj način može biti zadovoljena", zaključio je Bago i dodao kako sa zanimanjem očekuje prva izvješća Zdravstvenog vijeća.

„Na taj način ćemo saznati koje zdravstvene ustanove su dostavile podatke o prigovorima i na koji način su riješeni. Naglašavam kako pacijenti u slučaju nezadovoljstva moraju uputiti prigovor ustanovi u kojoj su doživjeli neugodnost", kazao je Bago. Zdenko Klarić, ravnatelj Doma zdravlja, kazao je svoju izjavu oko svega dat će tek nakon što Povjerenstvo Doma zdravlja izvrši istragu cijelog događaja.