Projektom RiTour sanira se prilazna pješačka staza za Stjepan-grad u Blagaju

blagaj
blagaj

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 39.095,16 BAM bez PDV-a (izuzeto od plaćanja PDV-a u skladu sa Finansijskim sporazumom za Interreg IPA trilateralni Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020). Izabrani izvođač radova s kojim je sklopljen ugovor je firma Građevinar Fajić d.o.o. Mostar. Radovi koji će se izvesti obuhvataju čišćenje prilaznog područja, sanaciju prilazne pješačke staze kojom se iz podnožja prilazi zidinama kule postavljanjem prirodnih kamenih blokova, te postavljanje zaštitne ograde i parkovskih klupa od prirodnih materijala.

Također je u izradi "Studija o turističkim potencijalima i valorizaciji kule Stjepan-grad u Blagaju", čiji je cilj predstaviti kulturno naslijeđe Stjepan-grada kao i turističke potencijale ovog lokaliteta i aktivnosti koje treba poduzeti u cilju unaprijeđenja postojećih i razvijanja novih turističkih proizvoda putem revitalizacije Stjepan-grada i turističke valorizacije potencijala tog područja.

Projekt RiTour odobren je u sklopu programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014 - 2020. Grad Mostar implementira projekt RiTour u partnerstvu sa partnerima iz Hrvatske (RERA - Javna ustanova za razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Grad Solin i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko- dalmatinske županije), Turističkom organizacijiom Podgorice, Crna Gora, i Turističkom zajednicom HNK/Ž.

Vrijednost projekta za Grad Mostar iznosi 99.403,68 EUR, od čega 84.493,12 EUR iznosi finansiranje EU, a 14.910,56 EUR iznosi sufinansiranje Grada Mostara.
Projektom RiTour želi se omogućiti razvoj turističkih destinacija na rijekama Jadro, Buna i Morača u tri zemlje učesnice projekta, kroz usklađivanje strateških dokumenata o održivim načelima, izgradnjom kapaciteta ponuđača turističke ponude, stvaranjem prekograničnih turističkih proizvoda, poboljšanjem i valorizacijom zaštićenih kulturnih i prirodnih dobara; te konačno pravilnim marketingom s krajnjom svrhom povećanja turističkog toka u regiji i poboljšanju socioekonomskog okruženja.