Prof. dr.sc. Sanja Bijakšić gostovala u programu radija Mostarska panorama

Prof. dr.sc. Sanja Bijakšić gostovala u programu radija Mostarska panorama

redovita profesorica i prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru.
-Imperativ Sveučilišta je poticati i promicati mobilnost studenata i nastavnika u cilju širenja baze znanja i omogućavanja razvoja različitih karijera svih pojedinaca zaposlenih na Sveučilištu, ali i općenito razvoja Sveučilišta i njegove poboljšane kompetitivnosti u međunarodnim okvirima- kazala je u interviewu za Panoramu prorektorica Bijakšić istaknuvši kako je Ured za međunarodnu suradnju SUM-a odgovoran za provedbu strategije internacionalizacije SUM-a, odnosno njezinih strateških ciljeva.
Prema njezinim riječima, uz ostalo, ciljevi su: snažnije uključivanje u međunarodne mreže i asocijacije, odnosno u međunarodne projekte i druge oblike suradnje, potom njegovanje strateških partnerstava i suradnje sa sveučilištima u Europi i svijetu, poticanje i promoviranje internacionalizacije među studentima, akademskom i administrativnom osoblju Sveučilišta u Mostaru, te poticanje suradnje s drugim Sveučilištima u sklopu ERASMUS + i drugih programa EU-a.

Prorektorica Bijakšić osvrnula se i na pravnu integraciju i strategiju razvoja SUM-a, te na reformu SUM-a u prilog kojoj govori i Studij medicine i politologije na engleskom jeziku.