FOTO  Premijerno prikazan film o Hercegovini

Premijerno prikazan film o Hercegovini

...ali ni oni nisu dovoljno u odnosu na konkurenciju u okruženju", kazao je direktor REDAH-a Ivan Jurilj na predstavljanju studije „Digitalna percepcija Hercegovine kao turističkog odredišta /brenda" .
On je istaknuo kako se turizam u Hercegovini još događa, ali se ne razvija, te da je prisutan ponajviše zahvaljujući privatnom sektoru.
Naglasio je kako bez ulaganja, strategije i sustavnog pristupa regiji Hercegovine i razvoju sadržaja koji će stajati iza toga brenda ne možemo govoriti o sustavnom razvoju turizma.

Nakon predstavljanja studije „Digitalna percepcija Hercegovine kao turističkog odredišta /brenda" potpisan je sporazum o zajedničkoj promociji i razvoju turizma između Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu (REDAH), Turističkog klastera Hercegovine i turističkih zajednica HNŽ-a, HBŽ-a i ŽZH.

Ovaj sporazum će doprinijeti jačanju Hercegovine kao regije, odnosno našem cilju brendiranju Hercegovine kao regije prepoznatljive na turističkoj karti Europe i svijeta-kazao je tom prigodom je predsjednik Turističkog klastera Hercegovine Stjepan Primorac.
Istraživanje „Digitalna percepcija Hercegovine kao turističkog odredišta /brenda je provedeno u okviru Projekta za razvoj međunarodnog turističkog koridora Hercegovine i zaštitu okoliša u BiH koji je podržala Japanska agencija za međunarodnu suradnju JICA.
„Drago mi je da je JICA prepoznala još jedan projekt u Mostaru i Hercegovini, i sigurno da je oni čine velike stvari za ovo područje. Japanci su izuzetno vrijedan narod i znaju prepoznati ono što je vrijedno. Svakodnevno je na našim ulicama vidljivo da imamo sve više turista s Dalekog istoka", istaknuo je gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Bešlić.