Predstavljanje aplikacije za poređenje cijena električne energije

Predstavljanje aplikacije za poređenje cijena električne energije

Predstavljanje aplikacije za poređenje cijena električne energije uporedistruju.ba 

Četvrtak, 29. studenog 2018. godine u 10:00 sati
Hotel Mostar u Mostaru

Prisutnim novinarima i novinarkama obratit će se:

Andrew Boegel, direktor ekonomskog sektora USAID BiH
Milorad Tuševljak, predsjedavajući Državne regulatorne komisije za električnu energiju
Sanela Pokrajčić, predsjednica Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Vladislav Vladičić, predsjednik Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske
Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID Investiranje u sektor energije