Otvoreno pismo generalnog direktora Elektroprivrede HZHB Nikole Krešića

U najmanju je ruku žalosno da sam ja kao generalni direktor JP EP HZ HB doveden u situaciju da trebam pojašnjavati, odnosno pravdati poteze Uprave EP HZ HB koji su rezultat ničega drugog nego poštivanja ugovornih i zakonskih obveza.

Gospodin Bradvica u svojim pismima upućenim svojim partnerima i poslovnim suradnicima,vrhu vlasti Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog ističe odgovornost Uprave EP HZ HB za situaciju u kojoj se našlo poduzeće Aluminij d.d. Mostar, navodeći kako nismo ni u jednom trenutku bili spremni na ustupke te da smo ustrajavali u zahtijevanju neodgodive naplate dugovanja od 38 milijuna KM.
Stvarni dug poduzeća Aluminij d.d. Mostar prema JP EP HZ HB na dan 14. 10.2013. godine iznosio je 42.895.159,29 KM, za razdoblje od siječnja do listopada tekuće godine, uključujući i preostali dug iz 2012. godine.
Navedeni podatak sam po sebi demantira navode gospodina Bradvice, te je jasno kako Uprava ovog Društva već gotovo dvije godine, od kada je imenovana, tolerira dugovanja Aluminija za isporučenu količinu električne energije.
Ne treba previše pojašnjavati da bi se razumjelo kako je takvim poslovanjem i toleriranjem konstantnoga ne izmirenja ugovornih obveza od Aluminija, ova Uprava dovela Poduzeće a i sebe u, blago rečeno, nezavidan položaj.
Gospodin Bradvica u svojim pismima dalje ističe kako su oni nudili „(...) drugačije, Zakonom obuhvaćene okvire izmirenja dugovanja (...)", na koje se Uprava EP HZ HB oglušila.
Radi istinitog informiranja javnosti citiramo dio navoda iz dopisa kojim se predlažu rješenja otplate duga, koje je rukovodstvo Aluminija uputilo JP HZ HB, 23. rujna 2013. godine, u čijem potpisu stoji direktor Društva Ivo Bradvica.
„ (...) S toga zahvaljujući se još jedanput na Vašemu dosadašnjem razumijevanju našega izuzetno teškoga i složenoga stanja, u prigodi smo, nažalost, predložiti Vam samo dva načina rješenja ovoga problema, i to:
1. Reprogramiranje duga s grace razdobljem do 31. prosinca 2014. godine, uz našu obvezu redovitog i cjelovitog izmirenja mjesečnih faktura;
2. Pretvaranje duga u kredit, na dulje razdoblje, s grace razdobljem od jedne godine, uz uobičajenu kamatu."
Ne treba biti osobit pravni stručnjak da se zaključi kako su predložena rješenja za JP EP HZ HB više nego neprihvatljiva i kako bi prihvaćanjem istih Uprava Društva EP HZ HB grubo prekršila odredbe niza zakonskih i podzakonskih propisa.
Iz navedenoga dijela dopisa također je jasno da je rukovodstvo Aluminija više nego svjesno koliko dugo im je JP EP HZ HB toleriralo konstantan dug za neplaćenu, a isporučenu električnu energiju.
S toga se odgovornost za loše stanje u koje je doveden Aluminij možda treba najprije potražiti u činjenici da Uprava tog poduzeća već dugi niz godina ne objavljuje Izvješće o svom poslovanju, koje smo i mi u par navrata zatražili, ali ga nismo uspjeli dobiti.
Od gospodina Bradvice dobili smo samo pravdanje trenutačnu situacije i gubitka od 50 milijuna KM u prvih 6 mjeseci ove godine, niskom cijenom metala i visokim cijenama struje.
Ovim putem postavljam pitanje gospodinu Bradvici što je s razdobljem kada je cijena Aluminija na tržištu bila preko 3000 dolara, a cijena struje znatno niža u odnosu na današnju, te kako se i na koji način tada raspoređivala eventualna dobit.
Za razliku od Aluminija d.d. Mostar, JP EP HZ HB, transparentno, javno, oglašavajući na svojoj mrežnoj stranici, nudi javnosti podatke o svom poslovanju, kako sada kada postižemo izuzetan uspjeh i dobit u poslovanju tako i za razdoblje kada to nije bio slučaj.
S toga nitko ne može tražiti od Uprave JP EP HZ HB da postupa nezakonito i krši odredbe Ugovora o kupoprodaji električne energije tolerirajući milijunska dugovanja, kako bi na vlastitu štetu korigirala neuspješno poslovanje Aluminija.
Na kraju želim istaknuti kako se iskreno nadam da će mjerodavna tijela iznaći adekvatna i zakonita rješenja problema s kojima se suočava poduzeće Aluminij d.d. Mostar, zbog čije smo važnosti i tolerirali dugovanja u proteklom razdoblju.
generalni direktor

                                                                          Nikola Krešić, dipl.ing.el.

Elektroprivreda HZ HB