FOTO  Otvoren simpozij „Dijalog među kulturama umjesto sukoba civilizacija – kulturni susreti i migracije“

Otvoren simpozij „Dijalog među kulturama umjesto sukoba civilizacija – kulturni susreti i migracije“
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru započeo je simpozij „Dijalog među kulturama umjesto sukoba civilizacija - kulturni susreti i migracije" u organizaciji Središnjeg odbora Međunarodne federacije filozofskih asocijacija (Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie - FISP). Riječ je o jednom od najznačajnijih znanstvenih skupova filozofa koji se do sada održao u Bosni i Hercegovini, a Sveučilište u Mostaru ovom prilikom ugostilo je brojne uglednike, profesore i filozofe. Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić sudionicima je poželio plodonosan rad i uspješan Simpozij, dok je prof. dr. Jure Zovko svečano otvorio Simpozij, i istaknuo kako je FISP najveća svjetska krovna organizacija svih filozofskih udruga, te da je ovaj Simpozij najznačajniji filozofijski događaj u BiH od njezina osnutka.

„Ponosan sam da smo se svi okupili ovdje u Mostaru, gradu kulture i tolerancije, te da raspravljamo o dijalogu umjesto o sukobima civilizacija. Zahvalio bih se prof. dr. Draganu Čoviću što je podržao ovaj skup i omogućio nam promoviranje ideje dijaloga među kulturama u BiH."

Tematski je naslov simpozija „Dialogue among Cultures instead of Clash of civilizations - Cultural Encounters and Migrations" (Dijalog među kulturama umjesto sukoba civilizacija - kulturni susreti i migracije) i uvod je u svjetski kongres koji će biti održan 2023. godine u Melbourne-u za koji će se šira tematika pripremiti upravo ovdje u Mostaru. Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a BiH prof. dr. Dragan Čović naglašava nužnost dijaloga, uvažavanja i tolerancije među narodima u BiH.

„Uvjeren sam da upravo na različitostima čitavog svijeta mi u BiH možemo graditi društvo koje može biti primjer čitavom svijetu, kako se svi možemo držati zajedno kroz jedan odgovarajući način razumijevanja i dijaloga. U savršenstvima naših jezika kojima govorimo u BiH ostalo je previše šumova koji se trebaju riješiti međusobnim dijalogom. Kroz ovakve filozofske rasprave trebali bi se naučiti dijalogu, ali i poslati poruku iz BiH da na različitostima možemo graditi svoju budućnost."

Predsjednik FISP-a prof. dr. Luca M. Scarantino vjeruje da će ovaj Simpozij u Mostaru okupiti filozofske udruge iz regije, te da će se u okviru njega promicati slobodne ideje, mišljenja i stavovi koji se temelje na dijalogu.

„Očekujemo od kolega iz BiH da svojim vlastitim doprinosom pomognu i postanu dio svjetske mreže filozofskih udruga, te se na taj način uključe kao sudionici nadolazećeg kongresa u Melbourne-u. Ovakvi Simpoziji pomažu nam da se bolje upoznamo i razvijemo kvalitetniju komunikaciju jednih prema drugima. "

Naglašeno je kako ovaj Simpozij ima i simboličku vrijednost budući se održava u Mostaru „gradu koji spaja", a FISP se službeno nije sastao u Europi niti jednom u posljednjih šest godina, te se na ovaj način u Europu vraća preko Mostara. Teme su bile brojne od pitanja društvenih manjina, filozofskih temelja u federalizmu do rasprave o nužnosti moderatora u interkulturalnom dijalogu u BiH.