Organizacija iz Mostara organizira prvu akciju uređenja okoliša u RS

Organizacija iz Mostara organizira prvu akciju uređenja okoliša u RS

U sklopu pokretanja novog projekta Eko HUB Blagaj, Omladinski klub 'Novi Val' organizira prvu akciju čišćenja sa lokalnom zajednicom Nevesinje kao i nevladinim sektorom, na lokaciji jezero Alagovac. Akcija čišćenja će se održati 14.8.2020 (petak) sa početkom u 10 sati.

Planiranoj akciji će prisustvovati članovi Omladinskog kluba 'Novi Val' u suradnji sa predstavnicima lokalne zajednice Nevesinje, kao i volonteri. Akciji čišćenja se mogu pridružiti svi ostali građani koji žele da na ovaj način doprinesu očuvanju okoliša.

Predstavnici Nevesinja su na radnom sastanku predstavili problem pretjeranog nagomilavanja animalnog otpada na neprikladnim mjestima, veliki broj divljih deponija na javnim mjestima kao i nedovoljna educiranost o odlaganju otpada.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub 'Novi Val' Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta 'Misli o prirodi!' koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a financijski podržava Vlada Švedske, navedeno je u priopćenju iz 'Novog Vala'.