FOTO  Održano duhovno predavanje ''Zašto (ne) idem na svetu misu''

Više od 100 studenata došlo je slušati o svetoj duhovnoj riječi  don Šutala.

'Bog kad je stvarao svijet, morao je nešto staviti u ljudske okvire. I tako je nastao sedmi dan, dan za počinak, posvećen da se čovjek odmori, da se počine sam. Dan Nedjelja, sedmi dan, dan koji je socijalno motiviran, da se ljudi odmore od šest dana. I taj je dan po kršćanskoj viziji - dan Gospodnji, dan obitelji, dan milosti. I koliko će se večeras i za u buduće i svekoliko iz dana u dan postavljati pitanje ''Zašto se (ne) ide na svetu Misu'', bile su na samom početku izlaganja, riječi Don Mladena Šutala.