Odobreno 225 tisuća maraka za fakultet u Mostaru

Odobreno 225 tisuća maraka za fakultet u Mostaru

...Centra za Lean" dekan Fakulteta strojarstva i računarstva dr.sc. Željko Stojkić uz suradnike i projektne partnere bio je u službenom posjetu institutu PTW Darmstadt koji se nalazi u Darmstadt-u u Njemačkoj. Sudjelovali su na službenoj edukaciji projekta te su posjetili tvrtku Voith Turbo gdje su imali priliku vidjeti implementirani sustav Lean menadžmenta u stvarnim uvjetima rada.

Lean metode i alati

U suvremenim uvjetima poslovanja na globaliziranim tržištima, karakterističnim po naglim i brzim promjenama u promjenjivom, neizvjesnom i turbulentnom okruženju, nužan je prijelaz od tradicionalne menadžerske škole utemeljene na predviđanju tržišnih potreba prema suvremenoj menadžerskoj školi utemeljenoj na stvarnim potrebama kupca, odnosno zahtjevu kupca, kažu sa mostarskog Fakulteta strojarstva i računarstva.

U navedenim uvjetima poslovanja više nije moguće održati konkurentnost bez primjene suvremenih alata Lean menadžmenta. Većina BiH tvrtki ima nisku razinu produktivnosti, slabiju učinkovitost i nedovoljno su konkurentne, što im ograničava konkurentnost na regionalnom i globalnom tržištu. Trenutno ne postoji organizacija koja može biti servis tvrtkama u vidu podrške/konzaltinga iz Lean menadžmenta. Upotreba Lean metoda i alata u uvjetima suvremenog poslovanja donosi brojne prednosti. Lean menadžment smanjuje mogućnost pogrešaka i zastoja u poslovanju u odnosu na tradicionalne poslovne sustave, te se njegovom upotrebom nastoji stvoriti što veća vrijednost za kupce sa što manje resursa.
Uspostavljanje Centra za kompetenciju

Svjestan navedenih poteškoća Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru je zajedno s partnerima aplicirao na EU ProLocal Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini. Program je financiran od strane Europske unije, a provodi se uz pomoć GIZ-a (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), zajedno s projektom „Povećanje konkurentnosti poduzeća u metalnom sektoru kroz implementaciju Lean alata i osnivanje Centra za Lean".

Projekt ukupne vrijednosti 225.540 KM i trajanja od 15 mjeseci, odobren je, te je početkom kolovoza potpisan ugovor s GIZ-om. Dosadašnja iskustva primjene Lean principa i alata u tvrtkama pokazala su da se njegovom primjenom vrlo brzo smanjuju troškovi poslovanja i zalihe, povećava se zadovoljstvo kupca, zaposlenici su motiviraniji za rad, skraćuje se vrijeme proizvodnje, pružanja usluge i isporuke proizvoda i usluga, što je i cilj projekta. Na Fakultetu je već održana prva radionica kojoj je prisustvovalo više od 50 djelatnika tvrtki iz okruženja, te mnogi domaći i strani predavači.

Uz kvalitetno obrazovano osoblje uvest će se novi alati upravljanja u organizacijama, te će se uspostaviti Centar za za kompetenciju iz područja Lean managementa na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru.

Dnevni list