Obavijest o raspisivanju Natječaja za upis u programe predškolskog odgoja za pedagošku 2018./2019. godinu

Vrtić sveti josip
Vrtić sveti josip
... pedagošku 2018./2019. godinu. Upis djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga regulirana su Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Ustanovi „Dječji vrtići" Mostar (ur.br.:01-UV-638/16, od 12. 05. 2016. godine).

Upis djece vrši se popunjavanjem obrasca za upis, u kojem su sadržani osnovni podatci o djetetu i roditeljima - skrbnicima. Prijavni obrasci se mogu preuzimati od 01. 06. 2018. godine u svim organizacionim jedinicama Ustanove, isključivo u vremenskom periodu od 15,00 do 16,30 sati, osim u o.j. Radobolja gdje se prijavni obrasci mogu preuzimati u periodu od 07,30 do 13,00 sati,

Ustanova „Dječji vrtići" Mostar (ravnateljstvo Ustanove, Kneza M.V.Humskog b.b.) će popunjene Prijave za upis djece u programe Ustanove, zajedno sa ostalom dokumentacijom zaprimati isključivo od 15. do 30 lipnja 2018. godine, u vremenskom periodu od 07,30 do 12,00 sati, a sve ostale informacije naći ćete u tekstu natječaja koji se nalazi u prilogu.

Ukoliko se ostvare uvjeti za pokretanje vrtićkih skupina u Rodoču, obavit će se naknadni upis djece.