Nove mjere za smanjenje gužvi na šalterima Grada Mostara

Nove mjere za smanjenje gužvi na šalterima Grada Mostara
Na taj način smanjit će se gužve na šalterima u Gradskoj upravi, jer trenutna situacija po pitanju zahtjeva stranaka za javnim uslugama izdavanja izvoda iz matičnih knjiga ima za rezultat veliki pritisak stranaka u tri gradska područna ureda i to Jugozapad, Stari Grad i Zapad, dok ostala tri područna ureda Sjever, Jugoistok i Jug, nisu u potpunosti iskorišteni.

Stoga se uvodi sustav podjele brojeva strankama, a koji podrazumijeva sljedeće:

U područnim uredima; Jugozapad, Stari Grad i Zapad, dnevno će se dijeliti 80 brojeva strankama za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga.

U područnim uredima: Sjever, Jugoistok i Jug, dnevno će se dijeliti 40 brojeva strankama za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga.

Ukupan dnevni broj podijeljenih brojeva strankama na svim lokacijama je 360, što obzirom na broj lokacija, pristup bazama i brzinu rada aplikacija zadovoljava dnevne potrebe građana.

Jednoj stranci može biti dodijeljen samo jedan broj.

Ukoliko stranka nema dodijeljen broj ne može joj biti izdan izvod iz matičnih knjiga.

Listić na kojem će se nalaziti broj, treba da sadrži naziv i pečat područnog ureda.

Napominjemo da je aktivirano funkcioniranje središnjeg matičnog registra koji omogućava izdavanje izvoda osobama rođenim u drugim općinama koje su stvorile tehničku podlogu pristupa spomenutom registru, kao i izdavanje u drugim općinama izvoda iz matičnih knjiga osobama rođenim u Gradu Mostaru.

Sustav podjele brojeva za stranke primjenjivat će se od ponedjeljka, 21. srpnja do 15. rujna 2014.godine, navodi se u priopćenju.

Fena