Najava: Dani Sveučilišta u Mostaru

Program:

Ponedjeljak, 3. prosinca 2012.

19.30 Mala scena HNK-a
Kazališna predstava „Kajališni sat"

Utorak, 4. prosinca 2012.

18.00 Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Galerija kraljice Katarine Kosača
Promocija knjiga Sveučilišta u Mostaru i izložba radova Akademije
likovnih umjetnosti
(predviđene izjave za medije)

Srijeda, 5. prosinca 2012.

11.00 Građevinski fakultet
Promocija doktora znanosti Sveučilišta u Mostaru

Četvrtak, 6. prosinca 2012.

11.00 Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Svečana sjednica Senata