Na proljeće počinju radovi na drugom kolektoru

Prema projektu, kolektori će se graditi za lijevu obalu od Zalika do Bišća polja na južnom izlazu, odnosno od naselja Bakijina Luka na desnoj obali pa sve do Bišća polja, u dužini od 13 kilometara.
Da se uistinu sve odvija po planu potvrđuje činjenica da se izgradnja desnog obalnog kolektora na području mosta Franje Miličevića na Bišću polju, i to u dužini od 1400 metara uzvodno, privodi uspješno kraju. Radovi na spomenutoj dionici su započeti u kolovozu prošle godine i privode se kraju, baš kao što je i najavljeno na samom početku radova.

Izgradnja drugog kolektora

Kako doznajemo od direktora Javnog poduzeća Vodovod Mile Puljića, prisutno je veliko zadovoljstvo kada je u pitanju tempo izvođenja radova.
- Izgradnja desnog obalnog kolektora na području mosta Franje Miličevića na Bišću polju, i to u dužini od 1400 metara uzvodno, u završnoj je fazi. Radovi su tekli prema planu i bez ikakvih poteškoća, što je veliki poticaj za daljnje radove, kazao je Puljić. Izvođač radova ove faze je HP Investing, te je dodao da je isti odabran u sklopu javnog poziva, a na osnovi kriterija Svjetske banke.
Kad su u pitanju financijska sredstva, Puljić je pojasnio kako ovakav projekt iziskuje velika financijska sredstva, te kako su za dužinu od 1400 metara kolektora previđena sredstva od skoro milijun maraka, ali je za isti utrošeno 800 tisuća maraka. Prema njegovim riječima, preostali novac je namijenjen za radove na sljedećoj dionici.

- U tijeku je evaluacija ponuda za izbor izvođača radova na sljedećoj dionici, koja će biti iste dužine kao i prethodna, 1400 metara, a prostirat će se prema naselju Čekrk.
Evaluacija traje pet tjedana, a treba biti okončana ovih dana. Konačnu odluku tko će biti izvođač na istoj daje Svjetska banka, te ukoliko sve bude teklo planiranom dinamikom kao do sada, radovi će početi na proljeće, istaknuo je Puljić. Kazao je i to kako su planirana sredstva u istoj visini kao za prethodni kolektor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pročistač otpadnih voda

Kad je u pitanju pročistač otpadnih voda, on tvrdi kako bi se isti također trebao nalaziti ispod mosta Franje Miličevića.
- Radovi na magistralnim vodovima, odnosno na dva lota, zaustavit će se, te će se pristupiti izradi objekata jednog dijela pročistača. Taj dio posla je obvezan uskoro jer nema smisla raditi dalje dionicu bez osiguranog ušća, riječi su Puljića. Dodao je i to kako će se svi radovi odvijati u fazama. Također je naglasio da je izabran oblik pročistača otpadnih voda te da će se isti raditi u lotovima. Istaknuo je i to da je, što se administrativnih poslova tiče, u tijeku eksproprijacija zemljišta, a spomenuta stavka iziskuje mnogo novca.
No, ne raspolaže s informacijom kada se može očekivati kraj cjelokupnih radova. Rok za završetak cjelokupnih radova nije poznat jer će se daljnji ugovori i izvođenje radova odvijati u fazama, odnosno u skladu s priljevom sredstava. Kažimo i to kako je za izradu glavnog projekta kanalizacijskih kolektora potrošeno oko 700 tisuća maraka. Prema njegovim riječima, cjelokupan projekt ukupno će stajati 40 milijuna maraka. Podsjetimo i to kako ovaj povoljni kredit Svjetske banke ima rok da se otplati za 25 godina.

Piše: Almedina Bečić / dnevni-list.ba